ค้นพบ "การออม" 30 รายการ

เลือกตามหมวด

แม้แต่เรื่องของการออมเงิน นักออมยังต้องมีเทคนิคการออมให้มีแต้มต่อ ซึ่งเป็นอันรู้กันว่า ในบรรดาช่องทางออมเงินทั้งหมดนั้น ไม่มีการออมชนิดไหนที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือน ได้มากเท่ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) อีกแล้ว เพราะนี่คือการออมประเภทเดียวที่คุณมีคนมาช่วยสมทบเงินออมอีกแรง

ฝากบัญชีออมทรัพย์ แต่ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำเหรอ? แล้วก็ยังคงสภาพคล่องเหมือนฝากแบบออมทรัพย์ นี่คือสิ่งที่เราตามหา บัญชีออมทรัพย์ “Ultra Savings” ธนาคารธนชาติ

Advertising