ค้นพบ "ธุรกิจและการงาน" 5 รายการ

เลือกตามหมวด

การติดตามรายได้และรายจ่าย เป็นหัวใจของการปรับปรุงแก้ไขสถานะทางการเงินของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นและมีความมั่นคง โดยบันทึกแยกเป็นรายรับ-รายจ่าย

ในเมื่อหนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ (บางครั้ง) อย่างง่ายดาย หนี้ก็ย่อมสามารถถูกล้างให้หมดไปได้อย่างไม่ยากเกินความสามารถของลูกหนี้เช่นกัน เพียงแค่คุณรู้จักการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

พอพูดถึงประเทศที่มีคุณภาพในมิติต่างๆ ตอนนี้ชื่อของประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา แต่หากมองข้าม 2 ประเทศนี้ไป จะพบว่าประเทศที่มีคุณภาพทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและคนที่ถือเป็นแบบอย่าง คงต้องยกให้ ‘เยอรมนี’