ค้นพบ "สุขภาพจิต" 58 รายการ

เลือกตามหมวด

‘ความเครียด’ กลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ผู้คนยุคนี้ถือครองกันไม่มากก็น้อย ซ้ำร้าย--ผู้ที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นประสบกับ ‘ภาวะจิตเวช’ ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ฉบับนี้เรามาเรียนรู้และตระหนักถึงเรื่องราวปัญหาสุขภาพจิตกันให้มากขึ้นดีกว่า

ช่วงเปิดเทอมใหม่แบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงเด็กๆ ต้องปรับตัวกันอีกครั้ง หลังจากหยุดยาวติดต่อกันมาหลายเดือน