ค้นพบ "MuseumSiam" 2 รายการ

เลือกตามหมวด

รูปแบบหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจในยุคนี้ คือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเดี๋ยวนี้แต่ละแห่งแข่งขันกันนำเสนอความน่าสนใจที่แปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ และเดี๋ยวนี้มีบัตร ‘มิวพาส (Muse Pass) ซีซัน 6 มันส์ยกแก๊งส์’ ที่ทำให้โลกของนักท่องเที่ยวสายมิวเซียมเปิดกว้างมากขึ้น เพราะรวบตึงพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 63 แห่ง ให้เข้าชมกันจนพรุน