ธุรกิจและการเงิน

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที

Published 26 ก.ค. 2018

By ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

12-ways-to-make-happy-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

นี่คือวิธีง่ายๆ ที่สร้างความสุขทุกวินาที

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

01เป็นนายกสมาคมคนเพื่อนน้อย คบคนที่ศีลเสมอกัน แวดล้อมด้วยคนที่สารเคมีเหมือนกัน เริ่มต้นจากการทําความรู้จักตัวเอง รู้ว่าอะไรคือรหัสพันธุกรรมชีวิต 

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

02เมื่อรู้จักแก่นแท้ตัวเอง จากนั้นส่งสัญญาณความเป็นเราออกไปในโลกกว้าง ผ่านความรู้สึก ความจริงใจ แล้วสุดท้ายเราจะเจอกลุ่มคนที่มาเติมเต็มความสุข นี่คือกฎแห่งแรงดึงดูด เป็นสิ่งที่โลกจัดสรรมาให้ ประเด็นคือชีวิตเลือกได้ 

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

03ไม่รับสารพิษเข้าตัว คําติฉินนินทา คําพูดลับหลังคน คําบ่น ข่าวร้ายที่วนไปเวียนมา จะทําอย่างนี้ได้ต้องพัฒนาทักษะ ‘ได้ยินแต่ไม่รับรู้’ บางครั้งต้องทําตัว ‘หูหนวก’ และหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เหมือนกับได้ยินสิ่งที่คนอีกข้างหนึ่งพูด 

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

04ใช้ชีวิตส่วนตัวแบบ Slow Life ให้เข็มวินาทีเดินช้ามาก สุขกับปัจจุบัน ให้ความสุขแทรกในทุกอณูของชีวิตอย่างไม่เร่งรีบ วิถีชีวิตแบบนี้ทําให้เราเป็นนายของเวลา 

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

05อยู่กับตัวเอง อยู่กับความเงียบสงบ นั่งคนเดียวในห้อง อยู่กับความว่างเปล่า นั่งดูทะเลยามเช้าพร้อมกาแฟสักแก้ว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคุณกับใบไม้และเสียงนก การอยู่กับตัวเองทําให้ตกตะกอนชีวิต เกิดคําถามในสมอง เริ่มหาคําตอบ ตระหนักรู้ นี่คือจุดตั้งต้นของการรู้จักเนื้อแท้ตัวเอง และเป็นต้นน้ำของความสุข 

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

06ทําสิ่งที่หลงใหล ใช้คําว่าหลงใหล ไม่ใช่ชอบหรือรัก ความหลงใหลทําให้เรายินดีอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากเท่าไร ความหลงใหลทําให้ทํางานโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ทํางานกับพักผ่อนคือเรื่องเดียวกัน ทํางานไม่ใช่ภาระ แต่เป็นความสนุก และสุขกับการได้ทํา

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

07ชีวิตคือการให้ ให้ให้มาก ให้โดยไม่เสียดาย ให้โดยไม่มีเงื่อนไข ให้แล้วมีความสุขทันที สุขคือสุขใจ ที่ให้ความเห็นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นซานตาคลอสนะครับ ให้กับผู้คนที่มีจริตตรงกัน และผู้ด้อยโอกาสที่มีความติดขัดของชีวิต

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

08เป็นคนนาฬิกาตายเวลาไปเที่ยว ไปเที่ยวที่ไหนผมไม่พกนาฬิกาเลย มันคืออิสระ ไร้ข้อผูกมัด หยุดเวลาเพื่อให้มีความสุขอย่างเต็มที่

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

09หนังสือ เพลง และภาพยนตร์ นี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศที่สร้างความสุขได้ทุกที่ ทุกเวลา ทําให้เราเป็นคนจิตใจอ่อนโยน อารมณ์ดี

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

10ตั้งแต่ตื่นนอนถึง 10 โมงเช้า ผมไม่บอกข่าวร้ายกับใครเลย เพื่อให้ทีมงานและคนใกล้ตัวมีความสุขกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน ถ้าจะบอกข่าวร้ายผมใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที พูดจบแล้วจบเลย จากนั้นเปลี่ยนบทสนทนาเป็นเรื่องดีๆ

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

11ระหว่าง ‘คุณภาพ’ กับ ‘ปริมาณ’ เลือกใช้ชีวิตเฉพาะกับปัจจัยแรก

12 วิธีสร้าง ความสุข ทุกวินาที,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

12การรับประทานอาหาร ความสุขไม่ใช่อยู่ที่เพียงอาหาร แต่มันคือบรรยากาศ บทสนทนา แวดล้อมด้วยคนที่รู้ใจและถูกใจ 

ทําได้ 6 ใน 12 ข้อ คุณจะอายุถึง 100 ปี Advertising