ธุรกิจและการเงิน

4 หัวใจการเงิน...สินทรัพย์สุดขอบฟ้า (1)

Published 9 ม.ค. 2019

By ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

asset-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2562 อย่างเป็นทางการครับ ผมคิดว่าโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้แต่ละคนกลับมาทบทวนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปในปีที่แล้ว ว่าแต่ละคนประสบกับความสำเร็จ หรือความล้มเหลวอะไรมาบ้าง เราสามารถไขว่คว้าโอกาสที่เข้ามา และรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ เพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือแย่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่ดีให้กับชีวิต ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในปีใหม่ได้ดียิ่งขึ้น 

ในช่วงที่หน้าที่การงานของแต่ละคนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อาจยังไม่มีการบ้านจากที่ทำงานให้ต้องแบกภาระกลับมาสะสาง ผมเลยอยากฝากการบ้านชีวิตให้กับผู้อ่าน Rabbit Today ได้กลับมาทบทวนสถานะและสุขภาพทางการเงินในปีที่ผ่านมาของแต่ละคน เพื่อจะได้รู้ปัญหาและข้อบกพร่อง เพื่อเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งให้กับชีวิตเพื่อนำไปปรับใช้ ให้ปี 2562 นี้กลายเป็นปีทองที่แต่ละคนจะมีสถานะการเงินที่มั่งคั่งและมีชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

การสำรวจสุขภาพทางการเงินก็ไม่ต่างอะไรกับการตรวจสุขภาพกายที่โรงพยาบาล ที่แต่ละคนต้องถูกเก็บรวบรวมข้อมูลมากมาย เพื่อให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ และนำไปสู่การส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

ผมจึงอยากให้ผู้อ่านแต่ละท่านลองหยิบไอแพดหรือสารพัดแท็บเล็ตที่หอบหิ้วไปไหนมาไหนด้วยจนกล้ามขึ้น แล้วเปิดโปรแกรมโน้ตต่างๆ มาขีดๆ เขียนๆ ด้วยปากการาคาแพง ที่บางครั้งก็ไม่ได้ถูกแถมมาให้มาใช้ให้คุ้มค่าเงินหมื่นที่เสียไป 

ลองค่อยๆ นึกดูนะครับว่า ในวันนี้เรามีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าบ้าง เราเก็บทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ที่ไหน แล้วบันทึกมูลค่าและสถานที่หรือสถาบันการเงิน ที่ช่วยเราจัดเก็บทรัพย์สินดังกล่าว เพราะในปัจจุบันทรัพย์สินหลายๆ รายการของแต่ละคนอาจถูกเก็บไว้ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝาก สลากออมสิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และกองทุนรวม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ นานา ตัวของเราเองหรือบุคคลในครอบครัวจะได้รู้ว่า เราได้เปลี่ยนที่ฝังทรัพย์สินจากตุ่มที่ขุดดินฝังไว้ ไปอยู่ที่ไหนกันแน่

ทรัพย์สินที่คุณจดบันทึกออกมามากมาย ก็เปรียบเสมือนข้าวของต่างๆ ที่เรารื้อออกมาไว้กลางบ้าน อาจจะดูรกรุงรังเลอะเทอะไปหมด เราจึงอาจจะต้องนำกล่องต่างๆ มาจัดใส่ของให้เป็นระบบระเบียบ การจดบันทึกทรัพย์สินก็เช่นกัน

ทรัพย์สินที่มีค่าดังกล่าวนี้ นักการเงินมักเรียกมันเท่ๆ กลับหลังว่า ‘สินทรัพย์’ และมีการจัดหมวดหมู่ออกเป็น 4 กล่อง ได้แก่ สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ลงทุน สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว และสินทรัพย์อื่นๆ

4 หัวใจการเงิน...สินทรัพย์สุดขอบฟ้า (1),ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นทรัพย์สินที่มีค่า และมีความคล่องตัวสูงมากในการเปลี่ยนให้เป็นเงินสด ที่พร้อมจะให้แต่ละคนสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยหรือชำระหนี้สินต่างๆ ได้เร็ว โดยทั่วไปมักจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในเวลาไม่เกิน 1 ปีโดยที่มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร

ตัวอย่างของสินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และกองทุนรวมตลาดเงิน

4 หัวใจการเงิน...สินทรัพย์สุดขอบฟ้า (1),ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

2. สินทรัพย์ลงทุน เป็นทรัพย์สินที่แต่ละคนนำเงินไปลงทุน โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย เงินปันผล หรือส่วนต่างของราคาซื้อมาและขายไป 

สินทรัพย์ลงทุน อาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไปอย่างทันทีทันใดเหมือนกับสินทรัพย์สภาพคล่อง เราอาจต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ถึงจะได้เงินคืน เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตร และกองทุนปิดที่มีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนอย่างแน่นอน

บางครั้งเราอาจต้องรอจังหวะที่เหมาะสมในการขายสินทรัพย์ลงทุน เพื่อให้ได้มูลค่าตามที่ต้องการ หากต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดในเวลาดังกล่าว อาจทำให้เกิดผลขาดทุน เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ ทองคำ งานศิลปะ และกองทุนเปิด

4 หัวใจการเงิน...สินทรัพย์สุดขอบฟ้า (1),ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

3. สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่แต่ละคนมีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กระเป๋า เครื่องประดับ รถยนต์ บ้านและคอนโดมิเนียมที่ใช้ในการพักอาศัย

4 หัวใจการเงิน...สินทรัพย์สุดขอบฟ้า (1),ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

4. สินทรัพย์อื่นๆ เป็นสินทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น อาจได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือหุ้นในบริษัทที่เราเป็นเจ้าของดำเนินธุรกิจ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เมื่อก่อนการจดบันทึกเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องมาตีตารางต่างๆ ให้วุ่นวาย แต่ปีใหม่นี้เราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ที่บางคนเรียกว่า IoT (Internet of Things) ซึ่งทำให้ชีวิตของเราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกัน อินเทอร์เน็ตก็ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ปีใหม่นี้ลองมาเก็บรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ของคุณ ที่อาจจะกระจัดกระจายอยู่สุดขอบฟ้า ให้มารวมกันอยู่ในที่เดียวด้วยวิธีการใหม่ๆ กับการใช้เทคโนโลยีที่หลายคนอาจกลัว เพราะรู้สึกว่ากำลัง Disrupt หลากหลายอาชีพและอุตสาหกรรม แต่เราจะขี่เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ ผ่านโปรแกรมวางแผนการเงินง่ายๆ ซึ่งมีให้ใช้กันอยู่มากมาย

หนึ่งในโปรแกรมวางแผนการเงินง่ายๆ ที่จะลองแนะนำให้คุณเข้าไปกรอก เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์สุขภาพการเงินต้อนรับปีใหม่ 2562 อยู่ในเว็บไซต์ www.allaboutfin.com ครับ

4 หัวใจการเงินไม่ได้หยุดอยู่แค่สินทรัพย์รายการเดียวนะครับ ติดตามบทความซีรีส์ได้ในตอนต่อไปว่า ผมจะแนะนำการเงินเรื่องไกลตัวที่ดูเหมือนยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้คุณได้อย่างไรในตอนต่อไปครับAdvertising