ธุรกิจและการเงิน

เล็งลูกค้าให้โดนเป้า

Published 29 เม.ย. 2019

By คุณปิยมิตร ยอดเมือง

Customer-Relationship-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ประชากรโลกในปัจจุบันมีประมาณ 8 พันล้านคน เราแต่ละคนคือ 1 ใน 8,000 ล้าน คุณคิดว่าตัวเองมีความสำคัญมากแค่ไหนบนโลกใบนี้ แล้วลองมองในทางกลับกัน โลกมีอิทธิพลแค่ไหนต่อตัวของคุณ

หนึ่งครอบครัวขนาดใหญ่ มีสมาชิก 10-12 คน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น คุณคิดว่าตัวเองมีความสำคัญมากแค่ไหนในครอบครัว แล้วครอบครัวมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อตัวคุณ

ครอบครัวขนาดเล็ก ที่มีแค่พ่อแม่ลูก รวม 3 คน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น คุณคิดว่าตัวเองมีความสำคัญมากแค่ไหนในครอบครัว แล้วครอบครัวมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อตัวคุณ

คนบางคนอยู่บนโลกอย่างเดียวดาย ไม่มีครอบครัว ไม่ผูกพันกับใครในเชิงของสายโลหิต...ความสำคัญของเขาอยู่ตรงไหน แล้วอะไรที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของเขา 

ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูก่อนนะครับ แล้วค่อยก้าวไปสู่สิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไป

ถ้ามองตัวเราเป็นหน่วยหนึ่งของโลก เราแทบไม่มีความสำคัญเลย เหมือนเงิน 1 บาท ใน 8,000 ล้านบาท ทำตกหล่นไปก็ไม่มีใครสนใจ

ถ้ามองตัวเราเป็นหน่วยหนึ่งของครอบครัวใหญ่ เงิน 1 บาท ใน 10 บาท ย่อมมีความสำคัญไม่น้อย แต่จะสำคัญมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเรามีบทบาทอะไรในครอบครัวนั้น

ถ้าเราเป็นหนึ่งในครอบครัวเล็ก แน่นอนว่าสายใยที่เกี่ยวโยงระหว่าง สามี-ภรรยา, พ่อ-ลูก, แม่-ลูก ย่อมทำให้ทุกคนใน 3 คนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง การขาดคนใดคนหนึ่งไปย่อมกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลที่เหลืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้วถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดด ไม่มีพ่อแม่พี่น้อง และไม่มีสามีภรรยาล่ะ คำถามที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะหาคำตอบได้ยากมากใช่ไหมครับ

นั่นเป็นเพราะว่า แท้จริงแล้วความสำคัญของคนแต่ละคนมิได้ขึ้นอยู่กับโลก มิได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนอื่นต่างหาก ดังนั้น คนที่ไร้ครอบครัว แต่หากเขามีเพื่อนหรือใครก็ตามที่เห็นตัวตนของเขา นั่นหมายความว่าเขาก็มีความสำคัญบนโลกใบนี้แล้ว

หากนำหลักคิดนี้มาใช้กับการทำธุรกิจหรือการลงทุน เราจะเข้าใจว่า เราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งโลก แค่เพียงมีสินค้าหรือบริการที่สามารถเชื่อมโยงกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ทำให้ธุรกิจนั้นมีความสำคัญและเติบโตได้แล้ว 

แต่จะสำคัญจนถึงระดับที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้หรือไม่ นั่นคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาในลำดับถัดไป

ลองย้อนกลับไปอ่านเรื่องครอบครัวเล็กอีกทีสิครับ ทำไมทุกคนในครอบครัวจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะแต่ละคนคือหนึ่งเดียวของกันและกัน ดังนั้น หากมีธุรกิจหรือบริการใดที่เป็นหนึ่งเดียวในตลาดนั้นหรือในสังคมนั้น และมีความเชื่อมโยงกับผู้คนได้ มูลค่าของธุรกิจนั้นจะต้องมากมายมหาศาลอย่างแน่นอน 

แต่หากธุรกิจของเราหรือธุรกิจที่เราจะเข้าไปร่วมลงทุนไม่ใช่หนึ่งเดียวในโลกหล้า ก็ต้องดูว่าธุรกิจนั้นสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับใครได้บ้างและเป็นสายใยที่เหนียวแน่นแค่ไหน 

สิ่งที่ผมอยากจะบอกจากเรื่องราวที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็คือ หากเราไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือการลงทุน อย่าไปโทษโลก ให้โทษที่ตัวเราเองนั่นแหละครับที่ไม่เข้าใจโลก 

ถ้าเราเข้าใจโลก เราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจและมัดใจคนทั้ง 8,000 ล้านคน แต่เราต้องมีตัวตนที่เด่นชัดสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถให้สิ่งที่เราต้องการได้ และต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ยาวนานเท่าที่จะนานได้ ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกหรือปัจจัยภายนอกย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรที่จะคงความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ได้ 

หากโลกเปลี่ยน เราไม่เปลี่ยน ความสัมพันธ์ย่อมเปลี่ยน และความล้มเหลวของธุรกิจส่วนใหญ่ก็เกิดจากความล้มเหลวในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั่นเองครับAdvertising