ธุรกิจและการเงิน

วงจรเฉื่อยชา

Published 9 ต.ค. 2018

By ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

Cycle-of-Laziness-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ท่านผู้อ่านเคยมีอาการอย่างนี้หรือไม่

 • ไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร
 • ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ ไม่อยากทำอะไร
 • มีงานทำ แต่ไม่อยากทำ
 • ไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมานานแล้ว
 • ไม่รู้จักตัวเองว่าตัวตนเป็นอย่างไร
 • ใช้ชีวิตแบบ Auto Pilot
 • รู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพซ่อนเร้น แต่ไม่ค้นหา เลยไม่ได้ใช้ นานวันเข้าเลยไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษของตัวเองคืออะไร
 • ชีวิตมองหาแต่วันหยุด คิดถึงแต่วันรับเงินเดือน ชอบเย็นวันศุกร์มากกว่าเช้าวันจันทร์ เวลาคุยเรื่องงานจะเกิดอาการเซ็งขึ้นมาทันที

วงจรเฉื่อยชา,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

ถ้าคุณมีอาการมากกว่า 4 ข้อขึ้นไป คุณกำลังเข้าสู่วงจงเฉื่อยชา ถ้าไม่แก้ไข สุดท้ายจะกลายเป็นโมฆบุรุษ ภาษาพระแปลว่าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์ คนเราเกิดมาทั้งทีต้องสร้างคุณค่าให้สมกับที่เกิดมาบนโลกนี้ เป็นคุณค่าให้กับตัวเองและคุณค่ากับส่วนรวม วิธีที่จะหลุดพ้นวงจรเฉื่อยชามีวิธีที่ผมขอแนะนำดังนี้

 • มีความรู้ตัว รู้สึกว่า ตัวเองผิดปกติ
 • อย่าตำหนิตัวเอง
 • ตั้งสติ ตั้งเป้าหมายว่า ต้องหาทางออกจากวงจรเฉื่อยชา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต
 • มีความมุ่งมั่นที่ต้องต่อสู้กับตัวเอง
 • หาสาเหตุว่า อะไรเป็นต้นตอของวงจรนี้ เป็นเพราะทำงานซ้ำซาก ไม่มีอะไรท้าทายในชีวิต หรือเป็นเพราะบรรยากาศเดิม ๆ ที่ขาดแรงกระตุ้น
 • เริ่มสร้างความฝัน หาแรงบันดาลใจ ซึ่งมาได้จากหลายทาง เช่น หนังสือ หรือฟังการบรรยายจากนักพูด
 • เปลี่ยนบรรยากาศของชีวิต ไปเที่ยวที่ใหม่ๆ ชีวิตที่เหมือน ๆ กันทุกวันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดสภาวะเฉื่อยชา แรงบันดาลใจเปรียบเสมือนน้ำมัน High Octane ที่เติมเข้าไปในชีวิต
 • สุดท้ายคือ ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงชีวิต

วงจรเฉื่อยชา,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

จะหลุดจากวงจรเฉื่อยชา ไม่ใช่การหักดิบ ต้องค่อยเป็นค่อยไป ตั้งเป้าหมายระยะสั้น เมื่อทำได้ผลแล้วค่อยหาเป้าหมายต่อไป การค้นหาตัวเอง รู้จักตัวเอง เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ที่จะทำให้เราสามารถหลุดจากวงจรเฉื่อยชา มันทำให้คนเราเดินถูกเส้นทาง วิธีค้นหาจิตวิญญาณมีกระบวนการง่ายๆ ดังนี้

 • นั่งนิ่งๆ ในห้องที่ไม่มีใครรบกวน เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วประเมินว่า ตัวเรามี Skill Set และบุคลิกส่วนตัวอย่างไร ซื่อสัตย์กับตัวเอง
 • การค้นหา ต้องค้นหาแบบส่องกล้องจุลทรรศน์ อย่าทำแบบพื้นๆ
 • เมื่อคิดได้ เขียนลงบนกระดาษ ติดไว้ที่ข้างกำแพง แล้วคิดทบทวนอีกหลายครั้งว่า นี่เป็นคุณลักษณะพิเศษของเราจริงๆ หรือเปล่า
 • เมื่อเจอแล้ว นี่เป็นพลังอันวิเศษที่เปลี่ยนตัวเองแบบ Inside Out
 • แต่ถ้าคุณค้นหาตัวเองไม่ได้ ข้อแนะนำคือ ต้องหา Life Coach เป็นตัวช่วย Life Coach ที่ดีเขาจะมีกระบวนการในการช่วยหาคุณออกจากวงจรเฉื่อยชา

วงจรเฉื่อยชา,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

เรื่องความเฉื่อยชาไม่ได้เกิดกับคนเท่านั้น มันมีโอกาสเกิดกับธุรกิจด้วย คุณเคยสำรวจตัวเองว่า มีความรู้สึกอย่างนี้ในฐานะผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจหรือไม่ อาการไข้คือ การทำธุรกิจของคุณเป็นวงจรของการทำซ้ำ ทำอะไรเดิมๆ รู้สึกจืดชืด ขาดความท้าทาย คุณไม่ค่อยอยากที่จะเข้าที่ทำงาน สิ่งเดียวที่จูงใจให้คุณทำงานมีเพียงเรื่องเดียวคือ เงิน ถ้าคุณรู้สึกว่า คุณประสบกับปัญหาเหล่านั้น ต้องกระตุ้นสมองขวาให้ทำงาน สมองขวาคือ ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความคิดริเริ่ม มันจะนำพามาถึงสิ่งใหม่ๆ และศักยภาพที่ซ่อนเร้นมาช่วยเดินนำหน้าชีวิต ทำให้ชีวิตในการบริหารงานของคุณมี Adrenaline หลั่งออกมาตลอดเวลา

ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ แล้วคุณจะชอบเช้าวันจันทร์มากกว่าเย็นวันศุกร์Advertising