ธุรกิจและการเงิน

ความดี เปลี่ยนแปลงโลก

Published 9 เม.ย. 2019

By ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

doing-good-and-making-change-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

คนเรากำเนิดเกิดมาบนโลกนี้ทำไม ไม่ใช่คำถามเชิงปรัชญา แต่เป็นประเด็นที่น่าจะใช้เวลาคิดเพื่อให้เราใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างมีคุณค่า 

ผมมีความเชื่อว่าความแตกต่างสำคัญประการหนึ่งระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มาจากประเด็นว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่มีโอกาสทำความดี ในขณะที่สิ่งที่มีชีวิตประเภทอื่นๆ ไม่ได้รับโอกาสอันดีงามนี้ นี่เป็นที่มาของหน้าที่ความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานคือ ‘การทำความดี’

การทำความดีทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ และทำให้โลกใบนี้เป็น ‘บ้าน’ ของผู้คน คำจำกัดความของความดีคืออะไร ไม่ต้องบอก ความดีเป็นตัวยึดและโยงใยให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การทำความดีจะเพิ่มเติมว่า ไม่ใช่มีความหมายว่าไม่ทำชั่ว เพราะนั่นหมายถึงการใส่เกียร์ว่าง มันคือความตั้งใจใส่เกียร์เดินหน้าในการสร้างความดีตลอดเวลา

ผมเคยอ่านข่าวพบว่า มีแม่ค้าขายข้าวแกงรายหนึ่งขายอาหารจานเดียวแถวคลองเตย ความดีของเธอคือขายจานละสิบบาท ด้วยปริมาณที่ลูกค้าสามารถทานพออิ่ม เธอบอกว่ารายได้แค่นี้พออยู่ได้แล้ว สำคัญคือไม่อยากให้ลูกค้าซึ่งเป็นคนใช้แรงงานเดือดร้อนจากการทำธุรกิจของเธอ

ผมขอเพิ่มเติมว่าคนเราต้องฝึกให้เป็นคนดีที่ First nature ตอนนี้ส่วนใหญ่คนเราเป็นคนดีที่ Second nature อธิบายว่า หมายความว่าอย่างนี้ครับ ถ้าเราขับรถออกจากซอย แล้วมีรถคันหนึ่งปาดหน้ามา เราจะเกิดอาการโกรธทันทีสักครู่หนึ่ง แต่หลังจากนั้นสังเกตเห็นว่ารถคันที่ปาดหน้านั้นเป็นคุณตากับคุณยายขับไปเพื่อที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาล อาการโกรธจะหายไปทันที แล้วให้อภัยกับคุณตาและคุณยาย นี่คือความดีที่ Second nature

ความดีที่ First nature คือเมื่อเราถูกขับรถปาดหน้า เราจะไม่เกิดอารมณ์อะไรเลย ความดีที่ First nature เกิดจากการฝึกฝน และขัดเกลาจิตใจให้มีเนื้อแท้ความดีที่แก่น ทำให้เกิดความแข็งแรงทางจิต แล้วใจเราจะแผ่รังสีแห่งความดีให้เกิดรอบๆ ตัว

ผมมีความเชื่อว่าจิตของมนุษย์ฝึกฝนและขัดเกลาได้ ยิ่งทำยิ่งมั่นคงและแข็งแรงที่จะทำให้ ‘ความดี’ อยู่ที่ศูนย์กลางของจิต เรียนหนังสือยังต้องทำการบ้าน ทำงานยังต้องมีชั่วโมงบิน เช่น เดียวกัน ‘อยากเป็นคนดีที่แก่นของจิต’ เกิดจากความมุ่งมั่นที่เอาความดีชะโลมเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวตนเรา

มนุษย์น่าจะอาศัยอยู่บนพื้นโลกใบนี้มานานมาก การที่มนุษย์มีวิวัฒนาการของคุณภาพชีวิตจากยุค Stone age มาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ยุคก่อนหน้าเราได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ผมเชื่อว่านั่นคือบทบาทและหน้าที่ ประการที่สองของความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนน่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้โลกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

มาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีความสามารถพอที่จะทำเรื่องใหญ่กว่าตัวอย่างนี้ การสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีความฉลาดอย่าง Eienstein ทุกคนเปลี่ยนโลกนี้ได้มากบ้างน้อยบ้าง ตามกำลังของแต่ละคน เมื่อหลายปีที่แล้วผมอ่านข่าว ดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ ใช้เวลาสิบแปดปีปลูกต้นไม้จำนวนสองล้านต้นที่ภาคอีสาน ความตั้งใจของเขาคือต้องการทำอะไรให้กับสังคม ทุกคนเป็น Change agent ได้เป็นเรื่องง่ายๆ ขอให้มีใจและมุ่งมั่น ไม่ว่าจะเป็นใคร รวยหรือจน ขายก๋วยเตี๋ยว นักธุรกิจ ทนายความ การสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกใบนี้มีความงดงามมากขึ้น เป็นหน้าที่ของทุกคน เพื่อผู้คนไม่ต้องเอาหินสองก้อนมาสีกันเพื่อก่อกองไฟ

ผมมีความเชื่อว่า ‘ความดีสร้างความเปลี่ยนแปลง’ สามารถ Co-exist กับการทำธุรกิจ ผมเขียนบทความใน Rabbit Today มาเกือบ 1 ปี ในหมวดหมู่ของเรื่องธุรกิจ วันนี้ผมขออนุญาตออกนอกเส้นทางหน่อย ประเด็นที่ผมต้องการสื่อใน บทความนี้คือ การบริหารธุรกิจ การทำมาค้าขาย การทำงานถ้าจะทำให้มีความพิเศษ มีพลังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคน รอบตัว สิ่งที่ต้องทำคือยึด ‘ความดีและการสร้างความเปลี่ยนแปลง’ เป็นรัฐธรรมนูญ เป็นหลักคิดพื้นฐานของการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นคือ เราในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะมีความสุขที่สร้างสิ่งดีงามให้กับโลก ผมมีความเชื่อว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อทำงาน หาเงินมากๆ ไว้เสพสุขแล้วจากโลกนี้ไปอย่างเงียบๆ ทิ้งอะไรไว้บ้าง ความดีและผลงานของความเปลี่ยนแปลง แล้วจะไม่เสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์Advertising