ธุรกิจและการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจ หนุนเจ้าของฟู้ดทรัค ‘กู้ง่าย-ค้ำได้ด้วยธุรกิจตัวเอง’

Published 21 ต.ค. 2019

By โชติ เวสสวานิชกูล

กรมพัฒนาธุรกิจ หนุนเจ้าของฟู้ดทรัค ‘กู้ง่าย-ค้ำได้ด้วยธุรกิจตัวเอง’

เหมือนจะเป็นตลาดที่ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากกับอุตสาหกรรมร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า ‘ฟู้ดทรัค’ (Food Truck) 

แต่ตอนนี้ฟู้ดทรัคกำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว จากความหลากหลายของแนวอาหารและการออกแบบตกแต่งรถให้น่ามอง แถมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฐานแฟนคลับบนโซเชี่ยลมีเดีย เวลาจะไปขายที่ไหนที ก็จะมีแฟนคลับแห่ตามไปอุดหนุนเสมอๆ

ปัจจุบันมีรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คัน ทั่วประเทศ และในจำนวนรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คันทั่วประเทศนั้น สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 4,000 บาทต่อวันต่อคัน 

จากข้อมูลด้านการส่งเสริมธุรกิจฟู้ดทรัคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ระบุว่า ธุรกิจฟู้ดทรัคมีการขยายตัวมาตั้งแต่ปี 2559 และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,680 ล้านบาท และคาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าจะมีฟู้ดทรัคขยายตัวถึง 2,500 คัน ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 6,750 ล้านบาทเลยทีเดียว

การเติบโตนี้ดูมีวี่แววที่ดีพอจะเป็นอีกธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจประเทศได้ นั่นจึงทำให้ภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หันมาให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการฟู้ดทรัคให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ และขยายฐานการตลาดให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานอาหารสตรีทฟู้ด ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

อย่างไรก็ดี การยกระดับอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน จำเป็นต้องทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยคำตอบที่บรรดากลุ่มฟู้ดทรัคคาดหวัง คงไม่พ้นภาคการเงินที่จะมาช่วยกระตุ้นการเติบโตให้กับธุรกิจของพวกเขา

ไม่นานมานี้ พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เผยว่า “กรมมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรัค ให้มีโอกาสและช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ถ้าหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้ข้อสรุปแล้ว จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจฟู้ดทรัคนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ ที่เคยปลดล็อกไปก่อนหน้านี้ เช่น ไม้ยืนต้น สินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิทธิเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น”

เบื้องต้น คงต้องจับตาภาคสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินก่อนว่าจะเห็นชอบให้เอากิจการฟู้ดทรัคมาเป็นหลักประกันการกู้เงินจากธนาคารได้หรือไม่ ถ้าทำได้ ก็น่าจะเป็นต้นแบบให้สถาบันการเงินอื่นพิจารณาปล่อยกู้ต่อไป

สำหรับฟู้ดทรัคนั้น เป็นธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก ประมาณ 450,000-500,000 บาท ก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการที่ง่าย สะดวก ใช้พนักงานไม่มากก็ดำเนินกิจการได้ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายร้านไปหากลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และตรงกลุ่มเป้าหมาย 

เห็นได้ว่าช่วงหลังๆ คนที่เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ในระดับ SME เริ่มได้รับทางออกจากภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่มุมของการใช้สินทรัพย์ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมแบบโรงงาน ที่ดิน บ้าน รถยนต์ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงมาเป็นตัวค้ำ ซึ่งบางที SME เหล่านี้ก็มักจะไม่มีสินทรัพย์ที่ว่ามา และแบงก์ก็ไม่คิดปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายย่อยเฉพาะแบบนี้เท่าไร เพราะกลัวความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้ศูนย์

อย่างก่อนหน้านี้เองในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ ก็สามารถเอาธุรกิจออนไลน์ของตนไปเป็นหลักค้ำประกันได้แล้ว โดยมี ธนาคารทหารไทยที่ปล่อย ‘สินเชื่อธุรกิจTMB SME Smart BIZ เพื่อธุรกิจออนไลน์’ มาให้เงินทุนต่อยอดธุรกิจกับพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ได้แบบรวดเร็ว และสามารถกู้ได้เป็นหลักล้านบาทเลยด้วยAdvertising