ธุรกิจและการเงิน

ไข่ไก่ พันธบัตร และ Blockchain

Published 28 ต.ค. 2018

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

IBM-Food-Trust-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถรู้ที่มาที่ไปของอาหารสดที่กำลังจะซื้อ โดยการสแกน Barcode บนหีบห่อ จากนั้นข้อมูลและขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น

เริ่มตั้งแต่ต้นทาง ฟาร์ม ผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้ค้าส่ง ผู้จัดส่ง ร้านค้าปลีก รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ตลอดเส้นทางที่อาหารสดชิ้นนั้นเดินทางผ่านมาจนถึงมือเรา และข้อมูลเหล่านั้นสามารถเรียกดูได้ภายในเวลาเพียง 2.2 วินาที

แต่ความละเอียดและรวดเร็วเท่านั้นคงไม่พอ ข้อมูลเหล่านั้นยังต้องเชื่อถือได้อีกด้วย เราจึงจะมั่นใจได้ว่าอาหารสดที่กำลังจะซื้อนั้นสดใหม่และปลอดภัย 

หลังจากใช้เวลาทดสอบระบบนาน 18 เดือน IBM ยักษ์ใหญ่ด้าน IT ก็เปิดให้บริการ IBM Food Trust โดยมีลูกค้าสำคัญรายแรก คือคาร์ฟูร์และวอลมาร์ต

IBM Food Trust นำเทคโนโลยี Blockchain ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มาใช้กับธุรกิจอาหารสด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยนำข้อมูลทุกขั้นตอนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสดเข้าสู่เครือข่ายข้อมูล และระบบจะแสดงข้อมูลของอาหารสดทั้งหมดอย่างละเอียด โปร่งใส และเชื่อถือได้

ไข่ไก่ พันธบัตร และ Blockchain,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกเข้าระบบนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้มาจากการบันทึกเข้าโมดูลโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือนำเข้าอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ IoT โดย 3M คือ หนึ่งในผู้พัฒนาหลักสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ IBM Food Trust ผ่าน API 

คาร์ฟูร์เริ่มใช้ IBM Food Trust สำหรับไข่ไก่ เนื้อไก่ และมะเขือเทศ กับ 12,000 สาขา ใน 33 ประเทศ และหลังจากนี้ก็จะใช้กับทุกสาขาทั่วโลกภายใน พ.ศ.2563 สำหรับอาหารสดประมาณ 300 ชนิด

ขณะที่วอลมาร์ตกำลังจะใช้ IBM Food Trust กับผักโขมและผักกาดหอม อีกทั้งเนสท์เล่และยูนิลีเวอร์ก็ประกาศว่าจะใช้ระบบดังกล่าวด้วยเช่นกัน

Blockchain คือเทคโนโลยีระบบการจัดการข้อมูลแบบกระจายที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ เริ่มต้นจากแนวคิดเมื่อ พ.ศ.2534 และถูกนำมาใช้งานอย่างจริงจังจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกกับ Bitcoin เงินดิจิทัลสกุลแรกของโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2551

ปัจจุบันเริ่มมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับด้านอื่นๆ เช่น IBM Food Trust กับการจัดการด้านอาหารสดดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ก็ยังมีด้านอื่นๆ ที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนา เช่น บริการการเงิน การขนส่ง การโฆษณา และธุรกิจเครื่องประดับ

รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในอดีตปฏิเสธเทคโนโลยี Blockchain และประกาศห้ามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเป็นรายแรกของโลก ก็กำลังจะจำหน่ายพันธบัตรโดยใช้เทคโนโลยี Blockchian อีกทั้งสร้างสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองสำหรับระบบชำระราคาระหว่างธนาคารและสถาบันการเงิน (Interbank) ในประเทศไทยด้วยเช่นกันAdvertising