ธุรกิจและการเงิน

อสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกการลงทุนครึ่งปีหลัง 2018

Published 23 ก.ค. 2018

By ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

Property- half-year-later-2018-biz-buzz-Rabbit-Today-Banner

หลังจาก Update การลงทุนครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอัตราตอบแทนเฉลี่ยขาดทุน 7.33% และการลงทุนในพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนขาดทุน 1.25% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยครึ่งปีแรกเท่ากับ 1.29% ต่อปี

หลายคนจึงตั้งคำถามว่า แล้วจะมีทางเลือกการลงทุนอื่นๆ อีกบ้างไหมที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์อาจเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกในการต่อยอดความมั่งคั่ง ทั้งนี้ 4 เหตุผลดีๆ ต่อไปนี้อาจทำให้นักลงทุนมองเห็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่นๆ

อสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกการลงทุนครึ่งปีหลัง 2018,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

1. ผลตอบแทน 2 ทาง

นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนจากราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และ/ หรือผลตอบแทนสม่ำเสมอจากค่าเช่า ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลทำให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าหรือราคาปรับสูงขึ้นเสมอ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนประจำสม่ำเสมอก็อาจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าตอบแทนการลงทุนสม่ำเสมอทุกๆ เดือน เช่น บ้านเช่า อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดมิเนียม รวมทั้งที่ดินที่ให้เช่าทำการเกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรมต่างๆ

2. ผลตอบแทนรักษาอำนาจซื้อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ

การออมเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วๆ ไป นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนคงที่ประจำสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้า/ บริการที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้บางครั้งอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับการลงทุน และส่งผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีอำนาจซื้อที่ลดลง 

อย่างไรก็ตามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นผลตอบแทนที่ได้รับจากค่าเช่ามักมีการกำหนดล่วงหน้าในสัญญาให้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี หรือทุกๆ 3-5 ปี เพื่อชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีก็ส่งผลทำให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาอสังหาริมทรัพย์ชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน

อสังหาริมทรัพย์ ทางเลือกการลงทุนครึ่งปีหลัง 2018,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

3. ผลตอบแทนกระจายความเสี่ยง

เนื่องจากราคาของอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์ที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนในหลายทางเลือก ส่งผลทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ได้รับอัตราผลตอบแทนที่มีความผันผวนน้อยลง และถือได้ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง

4. ผลตอบแทนพร้อมแหล่งเงินทุนสนับสนุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความได้เปรียบทางเลือกการลงทุนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสินเชื่อหรือเงินกู้ระยะยาวซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาตรการในการลดหย่อนภาษีต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนก็ยังสามารถใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมอีกด้วย

เหตุผลดีๆ มีมากมายขนาดนี้ ใครที่เคยมองข้ามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ควรจะชายตามาเปิดใจกับการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับ การกระจายไข่ในตะกร้าหลายใบจะช่วยทำให้วันที่ตะกร้าใบหนึ่งใบใดตกหล่น ไข่ในตะกร้าใบอื่นก็ยังคงไม่ตกแตกไปตามตะกร้าใบที่ตกนะครับ 

Rabbit Today ขอฝากวลีเด็ดของนักการเงินที่มักพูดกันว่า Don't put all your eggs in one basket แต่อย่าประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ไปกับเรื่องราวความรักละครับ เพราะหัวใจของคนมีดวงเดียว ไม่ใช่ไข่ที่จะกระจายใส่ตะกร้าหลายใบAdvertising