ธุรกิจและการเงิน

7 วิธีแจ้งเกิดแบบ Start Up ตัวจริง

Published 19 ก.ค. 2018

By ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

Startup-Company-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ความที่ผมสร้าง Startup Company สองบริษัทแล้วรอดตายได้ เลยขอเล่าว่าอะไรคือคุณสมบัติสําคัญที่จะทําให้คนคนหนึ่งเริ่ม ต้นจากดินแล้วกลายเป็นต้นไม้ได้ 

1. คุณต้องหา Disruptive Business Idea ของตัวเองให้เจอ แล้วสร้างธุรกิจจาก Idea นี้ Disruptive มาจากคําว่า Disruption คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในบริบทของการทําธุรกิจในวงการใดวงการหนึ่ง คนที่จะคิดเรื่อง Disruption ต้องเป็นคนผิดปกติ คิดอะไรที่คนทั่วไปไม่คิด เชื่อในสิ่งที่ชาวบ้านไม่เชื่อ กล้าทําในประเด็นที่คนอื่นกลัว 

2. ถ้าคุณเจอ Idea ที่แน่ใจว่าเปลี่ยนชีวิตได้ ลงมือทําเลย ไม่ต้องถามใครทั้งสิ้น คนกลุ่มหนึ่งเวลาจะลงมือสร้างเนื้อสร้างตัวจะถามคนรอบข้าง ผมขอตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องให้คนอื่นมาร่วมการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิต พูดกันแบบไม่เกรงใจคือเราต้องการคําตอบที่เห็นด้วยกับตัวเรา เพื่อให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง 

ผมมีมุมมองกลับทิศ เมื่อคุณคิดจะทําการใหญ่สร้าง Startup ของตัวเอง ถามเพียงคนเดียวก็พอคือ ‘ถามใจตัวเอง’ ถ้าคุณคิดดี คิดรอบคอบแล้ว ขอให้มั่นใจในเสียงภายในของตัวเอง อย่าไปถามคนอื่นที่อาจจะสร้างความไขว้เขว เพราะคนอื่นไม่ได้รอบรู้ และรู้จริงเหมือนคุณ ไม่มี Passion เหมือนคุณที่กําลังคิดเปลี่ยนแปลงโลก 

ปลาตัวเล็กแจ้งเกิด,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

จะเป็น Self-made Man สําคัญคือเมื่อตกตระกอนทางความคิดจนได้ที่แล้ว ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ ไม่ถามแม้กระทั่งคนในครอบครัว ผมทราบดีว่าคําถามต่อมาที่ผู้อ่านอาจจะถามว่าแล้วทําอย่างไรถึงจะไม่มีปัญหากับคนในครอบครัวที่คุณกล้าบินเดี่ยว ไม่ถามแม้แต่คู่ชีวิต 

คุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่า ‘คุณทําได้จริง’ ด้วยการลงมือทําแบบเอาเป็นเอาตาย ทําเกินร้อย ทําอย่างบ้าคลั่งแล้วให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิกในครอบครัว 

ผมชอบคําพูดของ Jack Welch อดีตเบอร์หนึ่งของ GE ที่พูดว่า “Strategy is actually very straightforward. You pick a direction and implement like hell” เมื่อคุณตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตแล้ว การลงมือทําอย่างบ้าคลั่งคือหนทางสู่ความสําเร็จ ถ้าคุณทําตัวอย่างนี้ครอบครัวคุณจะสนับสนุนการตัดสินใจของคุณอย่างไม่มีข้อกังขา 

3. หา Soul Mate ที่เป็นเพื่อนคู่คิดในการบุกตะลุยร่วมเป็นร่วมตายกัน เคล็ดลับที่คุณกับหุ้นส่วนจะร่วมงานกันตลอดชีวิตคือหุ้นส่วนต้องมีความเชื่อและ ‘เหตุแห่งการดํารงอยู่’ เหมือนกับคุณ ความเชื่อจะเสมือนหนึ่งกาวใจที่ทําให้คนทั้งสองเดินทางโดยไม่มีปัญหาจุกจิกมารบกวนใจ 

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญคือหุ้นส่วนและคุณต้องมี Complementary Skills ความหมายคือจุดแข็งของหุ้นส่วนเป็นจุดอ่อน ของคุณและ Vice Versa สิ่งที่ผมไม่แนะนําคือคนสองคนมาเป็นหุ้นส่วนโดยมี Best Quality เหมือนกันเป๊ะ มันเป็นความสูญ เปล่าทางทรัพยากร และองค์กรนั้นจะไม่มีสิ่งที่ผมเรียกว่า High-performance Team 

ปลาตัวเล็กแจ้งเกิด,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

4. เริ่มต้นทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม เพราะชีวิตของการเป็น Startup ไม่มีคําว่า Perfect Moment โอกาสทางธุรกิจไม่ใช่หน้าต่างที่เปิดอยู่ตลอดเวลา มันเปิดแล้วปิดลงเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นสาเหตุที่คนระดับโลกอย่าง Mark Zuckberberg และ Billl Gates เลิกเรียนหนังสือแล้วมาก่อร่างสร้างบริษัทของตัวเอง 

5. พัฒนาตัวเองและ Disruptive Idea อย่างไม่หยุดยั้ง Model ของแกะดําทําธุรกิจเมื่อ 9 ปีที่แล้วกับวันนี้มีความแตกต่าง อย่างมหาศาล 

6. เมื่อประตูบานหนึ่งปิด ประตูบานใหม่จะเปิดออกเสมอ แต่ประตูบานใหม่ไม่ได้เปิดเองโดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้พลังสมอง และแรงผลักให้มันเปิดกว้างที่สุด 

7. มีความกล้าอย่างบ้าบิ่น ความกล้าไม่มีขายที่ 7-11 ต้องปลูกเอาไว้ใช้เอง Advertising