Published 30 ส.ค. 2018

By ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

The-Grand-Age-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของ Disruptive Economy เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงของธุรกิจในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ของการทําธุรกิจ ไปถึงการเปลี่ยนแปลงในฝั่งผู้บริโภค นี่เป็นที่มาที่ผมสนใจความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กําลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผมมีสมมติฐานตั้งต้นว่า คนสูงอายุกลุ่มหนึ่งน่าจะมีการดํารงตนที่มีความพิเศษไม่เหมือนวิถีเดิมของคนเกษียณอายุ ผมจึงชักชวนบริษัท Brand Connections และแกะดําทําธุรกิจ ลงทุนทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ วิธีการวิจัยเสมือนหนึ่งเราแอบมองชีวิตของผู้คน ดังนั้น การวิจัยจึงเป็นรูปแบบพิเศษที่เราออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ได้ความเข้าใจอย่างเจาะลึก

สิ่งที่ค้นพบคือ คุณลักษณะของผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งแตกต่างจากภาพจําของคนส่วนใหญ่โดยสิ้นเชิง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ใช้ชีวิตบนแนวคิดว่า นี่คือ ‘จุดตั้งต้นของชีวิตใหม่ เป็นชีวิตที่งดงาม เพราะสวยเลือกได้’ เป็นชีวิตที่แตกต่างกับความเข้าใจเดิมของสังคม ที่คิดว่าคนเกษียณอายุไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิธีคิดเดิมคือ คนสูงวัยกําลังเดินเข้าสู่ ‘ช่วงท้ายของชีวิต’ ไม่จับจ่ายใช้สอย รายได้ลดหรือไม่มีรายได้ ด้วยแนวคิดใหม่นี้ทําให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคในวัย 60+ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างมีนัยสําคัญต่อวงการธุรกิจ

ถ้าจะสรุป Lifestyle ของผู้สูงวัยกลุ่มนี้มันคือ คําคําเดียวครับ ‘ชีวิตที่มีค่า’ คุณค่าชีวิตเกิดจากการที่คนเหล่านี้ออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง เลือกสรรสิ่งที่อยากเป็น ความหมายคือ

 • ได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําและไม่เคยทํามาก่อน ตัวอย่างเช่น ขับรถเที่ยวทั่วไทย 2,000 กม. ปีนเขา 70 เที่ยว ใน 3 ปี ออกวิ่งแข่งระยะไกลได้ถ้วยรางวัล 50 กว่าใบ ในเวลา 2 ปี
 • มีอิสระเป็นนายของเวลา บางคนถึงกับโยนนาฬิกาทิ้ง ไม่ใส่นาฬิกาเลย
 • จิตไม่แก่ มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนวัยกว่าอายุจริงอย่างน้อย 10 ปี
 • เป็น Active Consumer เป็นผู้บริโภคที่มีประสบการณ์สูง ไม่กลัวของแพง เลือกสรรใช้ของดีมีคุณภาพสูง บางคนบอกว่าไม่ประหยัด อายุมากแล้ว ใช้อะไรก็ใช้ไป เพื่อความสุข
 • มีอิสระทางการเงิน มีรายได้หลายทาง เป็นนักลงทุนที่ยินดีและยอมรับความเสี่ยง บางคนบอกว่าลงทุนในInfrastructure Fund และหุ้นใหญ่ๆ หลายๆ ตัว
 • พึ่งพาตัวเอง ไม่เป็นภาระใคร คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ชีวิตต้องการเป็นภาระให้ลูกหลานน้อยที่สุด ชีวิตคือการอยู่อย่างไรให้มีค่า ไม่ใช่อยู่นานๆ
 • มีกิจกรรมหลากหลาย ใช้ชีวิตนอกบ้าน ยังเข้าสังคม
 • มีพลังสูง ยิ่งทํายิ่งมีคุณค่า ยิ่งมีความสุข ยิ่งมีแนวโน้มอายุยืนยาว 

ผลของการใช้ชีวิตของ Grand Age Consumer คือ ‘ความสุขที่ไร้กังวล’ เวลาคุยกับคนกลุ่มนี้ได้พลังยิ่งกว่าคุยกับคนหนุ่มสาว เพราะพวกเขาใช้ชีวิตดั่งคําพูดว่า Young at Heart คําถามต่อมาคือ คนกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่มากน้อยขนาดไหน ใหญ่เพียงพอที่มีนัยสําคัญเชิงพาณิชย์หรือไม่ 
ผมมีข้อมูล 2 ประการที่ตั้งเป็นข้อสังเกต ดังนี้ หนึ่ง โอกาสในการค้นหาผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะพิเศษที่กําหนดไว้ไม่ยากเลย ประการที่สอง ถ้าผู้อ่านช่างสังเกตมองไปรอบๆ ตัวเอง และพินิจพิเคราะห์ จะพบว่ากลุ่มคนอยู่ใกล้ตัวเราที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Grand Age Consumer เพียงแต่ว่า ที่ผ่านมาเรายังไม่เข้าใจถึงวิธีคิดและสาเหตุที่คนเหล่านี้มีพฤติกรรมเฉพาะตัว 

วันนี้ Prototype ของงานวิจัยชิ้นนี้มันจะกลับไปสามารถอธิบาย Lifestyle ของคนเหล่านั้นที่อยู่รอบๆ ตัวท่านได้ว่า พวกเขาคือส่วนหนึ่งของ Grand Age Consumer 

ถ้าผู้อ่านต้องการเข้าใจวิถีชีวิตของคนเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ดูบทสรุปที่พวกเราสร้างเป็นหนังสั้นได้ที่

วิจัยชิ้นนี้บ่งชี้ว่า วันนี้มีผู้สูงวัยกลุ่มหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษที่เป็นโอกาสให้องค์กรธุรกิจไปทําการบ้านต่อในส่วนที่เหลือในการยืนยันขนาดของคนกลุ่มนี้ ตีและแปลความหมายข้อมูลแล้วสร้าง Disruptive Business Model มารองรับวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ 

และนี่คือ White Space ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสินค้า อุปโภคบริโภค และธุรกิจสันทนาการ ตัวอย่างเช่น Convention ของวงการเงิน คิดว่าคนเหล่านี้มีวิธีคิดในการลงทุนแบบ Low Risk, Low Return แต่จากการมองเจาะลึกเข้าไปชีวิตของ Grand Age Consumer พวกเรามองเห็นภาพอีกภาพหนึ่ง คนกลุ่มนี้มีอายุที่ยืนยาว บางคนเป็นนักลงทุนที่รอบรู้ ประเด็นคือพวกเขาต้องกินต้องใช้ ดังนั้น ต้องหา Source of Fund มารองรับชีวิตของพวกเขา พวกเขาต้องการเครื่องมือในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อมาตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี 

ธุรกิจร้านอาหาร คําถามคือ Grand Age Consumer ต้องมาทานอาหารเที่ยงตอนเที่ยงตรงหรือไม่ ไม่จําเป็นเพราะพวกเขาเป็นนายของเวลา และช่วงก่อนเที่ยงคือ Non-peak Hour ของธุรกิจร้านอาหาร ถ้าผู้ให้บริการร้านอาหาร Structure Deal ที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวผู้ให้บริการและ Grand Age Consumer นี่คือโอกาสทางธุรกิจทันที 

ข้อดีของการสร้าง White Space มีอยู่ 2-3 ข้อ 

 1. ไม่มี Barrier of Entry เพราะ White Space ไม่มีการแข่งขัน 
 2. Cost of Entry ต่ำมาก
 3. ถ้าใครทําสําเร็จ เท่ากับว่าคุณสร้างและครอบครองตลาดอยู่คนเดียว

และนี่คือโอกาสทองที่รออยู่ข้างหน้าคุณAdvertising