ธุรกิจและการเงิน

The Untouchable 2 : 'คน' ที่ 'โลกาภิวัฒน์' มิอาจทำอันตรายได้

Published 17 ส.ค. 2018

By ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

The-Untouchable-2-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

The Untouchable หมายถึง ‘คน’ ที่ ‘โลกาภิวัตน์’ มิอาจทำอันตรายได้

แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำนำหน้าไปสักเพียงใดก็ตาม หากอยู่ในบุคคล 4 ประเภทดังที่ Thomas Friedman กล่าวไว้ในหนังสือ The World is Flat แล้วไซร้ โอกาสที่จะถูกทำลายนั้นมีไหม ตอบได้เลยว่า หากปัญญาประดิษฐ์ AI ยังก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเฉกเช่นปัจจุบัน กระทั่ง The Untouchable ก็อาจจะม้วยมรณาได้ ทว่าเอาเฉพาะหน้ากันก่อนก็แล้วกัน คือยังอยู่ได้

The Untouchable 2,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

2 ข้อแรกได้กล่าวไปแล้ว ในตอนที่ 1 ขออนุญาตว่าจะไม่กล่าวซ้ำ

คนประเภทที่ 3 ที่อย่างไรก็อยู่ได้ในยุค 4.0 คือมนุษย์ประเภท Anchor

The Untouchable 2,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

คนประเภทนี้ ยกตัวอย่างละกัน เช่น ช่างตัดผม ช่างแต่งหน้า ช่าประปา ช่างไฟฟ้า เชฟ นางพยาบาล คนขับตุ๊กๆ พนักงานขับรถ (ยกเว้นว่ารถไม่มีคนขับแพร่หลาย แต่ในเมืองไทย ตอบว่ายาก ตราบที่คนไม่เคารพกฎจราจร)

มนุษย์ประเภท Anchor คือคนที่ต้องลงมาทำงานหน้างาน ต้องเจอลูกค้าแบบเห็นหน้าเห็นตา ช่างตัดผมก็ต้องตัดผม ช่างเสริมสวยก็ต้องเสริมสวย ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ก็ต้องมาทำหน้างาน

The Untouchable 2,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

แม้ AI จะเจริญขนาดไหน แต่ให้ AI มาเป็นช่างประปา ช่างไฟ ก็คงสู้มนุษย์ไม่ได้ ยิ่งให้ AI มาตัดผม หรือแต่งหน้า ก็อาจจะได้ในอนาคตนะ!!!

ที่สิงคโปร์มีการคิดหุ่นยนต์สำหรับประกอบเก้าอี้ IKEA ปรากฏว่าคนประกอบเร็วกว่า

The Untouchable 2,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

ดังนั้น งานประเภทนี้ จะอยู่รอดปลอดภัยในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0Advertising