ธุรกิจและการเงิน

10 มนุษย์ IT ที่โลกต้องการ

Published 13 ม.ค. 2019

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

Top-10-IT-jobs-for-2019-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ในอดีต เราเรียกอาชีพนี้ว่า Programmer ซึ่งในด้านธุรกิจนั้นมักจะใช้ภาษา COBOL กับเครื่อง Mainframe และ Mini

แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเข้าสู่ยุค PC ภาษา C และ BASIC ก็เข้ามาแทนที่ และพัฒนาต่อมาจนถึง OOP นำโดย JAVA ตามด้วย Visual Programming ซึ่งกลายเป็นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน คำว่า Programmer ก็ค่อยๆ จางหายไป เปลี่ยนเป็นคำว่า Developer เข้ามาแทนที่ เพราะนอกจาก Syntax Structure ของภาษาต่างๆ ที่ยังต้องใช้กันแล้วก็ยังมี Tools และ Module อีกสารพัดให้นำมาใช้กันได้สะดวก

ต่อมาเมื่อโทรศัพท์มือถือและ Tablet เริ่มครองโลกแทนที่ PC อีกทั้งระบบข้อมูลไร้สายผ่านทาง Mobile Network เริ่มถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย App Developer ก็เข้ามามีบทบาทต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เพียงแต่ว่า นับแต่นี้จะไม่ใช่แค่ Interactive Data In-Out ที่ซ่อนการประมวลผลไว้ภายใน แต่คอมพิวเตอร์ยังคิดโดยใช้ปัญญาของตัวเองอีกด้วย AI พร้อมกับ Big Data

ดังนั้น โลกของ IT จึงกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งอาชีพของมนุษย์ IT ด้วย

10 มนุษย์ IT ที่โลกต้องการ,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

บริษัทจัดหางาน Grassdoor ได้เผยแพร่ผลสำรวจว่า ในปี 2019 ตำแหน่งงานด้าน IT ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับ คือ

  1. Cybersecurity Engineer
  2. AI/ machine learning engineer
  3. Full Stack Developer
  4. Data Scientist
  5. Python Developer
  6. Java Developer
  7. JavaScript Developer
  8. Cloud Engineer
  9. Scrum Master
  10. DevOps Engineer

เงินเดือนของตำแหน่งงานเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกานั้นปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 100,000 ดอลลาร์ ถึง 120,000 ดอลลาร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปีนับจากนี้ และสำหรับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

ใครที่มีอาชีพทางด้าน IT ก็ลองวางแผนแนวทางชีวิตให้สอดคล้องกันAdvertising