พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 1 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งน้ำ

Published 3 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

holy-water-for-the-coronation-ceremony-4-coronation-Rabbit-Today-banner

เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นครศรีธรรมราชถือเป็นหัวเมืองชั้นเอกเช่นเดียวกับเมืองพิษณุโลก มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟู และมีความสำคัญยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ชื่อของจังหวัด ‘นครศรีธรรมราช’ สันนิษฐานว่ามีที่มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต มีพระนามว่า ‘พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช’ (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) ซึ่งมีความหมายว่า ‘นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม’ ถือเป็นนครอันรุ่งเรืองด้วยความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาในดินแดนตอนใต้ของไทยในอดีต 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 นั้น นครศรีธรรมราชเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมากที่สุดถึง 6 แหล่งน้ำ คือ

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 1 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งน้ำ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

1. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน @ วัดหน้าพระลาน อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ใจกลางวัดหน้าพระลาน อ.เมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่แวะเวียนมาใช้อาบ ดื่ม และกิน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีสติปัญญาดี มีบุญวาสนาสูง และได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งนอกจากลักษณะของน้ำจะมีความใสสะอาดแล้ว มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า น้ำในบ่อแห่งนี้จะมีน้ำหนักมากผิดปกติด้วย 

ตามตำนานยังกล่าวกันว่า พระศรีธรรมาโศกราชผู้ก่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ได้ฝังกฤติยาคุณไว้บนขื่อประตูทางเข้าบ่อน้ำ ทั้งประตูชัยสิทธิ์และประตูชัยศักดิ์ เมื่อผู้ใดมีวิทยาคุณลอดประตูเข้ามา วิทยาคุณจะเสื่อม ต้องแก้อาถรรพ์นี้ด้วยการอาบ ดื่ม และกินน้ำในบ่อแห่งนี้ 

และเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ำ ร.ศ.170 พระองค์ทรงใช้ภาชนะตักน้ำบ่อนี้มาเสวยด้วยพระองค์เองอีกด้วย  

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 1 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งน้ำ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

2. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง @ วัดเสมาเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วัดนี้สร้างหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพียงเล็กน้อย เมื่อ พ.ศ.1318 ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของนครศรีธรรมราช ใช้เป็นน้ำในการประกอบพิธีสำคัญๆ มากมายมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน เช่น น้ำพระพุทธมนต์ ประพรมกองทหารเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่กองทัพ พิธี และพระราชพิธีต่างๆ 

3. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย @ โรงเรียนวัดเสมาเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นวัดเสมาไชย ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดเสมาเมือง ปัจจุบันมีเพียงอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเสมาชัย) และเจ้าแม่อ่างทอง เหลือเป็นอนุสรณ์แห่งวัด ให้ผู้ศรัทธามากราบสักการะเท่านั้น น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญๆ มาแล้วมากมายเช่นกัน 

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 1 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งน้ำ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

4. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว @ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ) อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นวัดประตูขาว ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ) บ่อน้ำแห่งนี้เชื่อกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่แก้อาถรรพ์และคุณไสยต่างๆ รวมทั้งปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 1 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งน้ำ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

5. ห้วยเขามหาชัย @ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช นอกจากชื่อน้ำที่มีความเป็นมงคลแล้ว น้ำยังมีความใสสะอาด และไหลล่องเป็นลำธารเล็กๆ ลงมาจากภูเขามหาชัย 

6. ห้วยปากนาคราช @ อ.ลานสกา

ห้วยปากนาคราช เป็นห้วยที่มีน้ำไหลคดเคี้ยวออกมาตามซอกหิน และออกมาจากแง่หินเหมือนปากของพญานาคราช มีความใสสะอาด เย็นฉ่ำ ไม่มีเหือดแห้งตลอดทั้งปี ตามความเชื่อที่ว่า พญานาคราชคือเทพผู้ประทานความอยู่เย็นเป็นสุข จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ตามศรัทธาของผู้คนมายาวนาน และใช้น้ำจากแหล่งนี้ในการทำน้ำพระพุทธมนต์และประกอบพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆ มาจนถึงทุกวันนี้

น้ำจากแหล่งน้ำทั้ง 6 แห่ง ใน จ.นครศรีธรรมราช จะนำเข้าประกอบพิธีเสกน้ำ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 

แหล่งข้อมูล: ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562