พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 60 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดละ 1 แหล่งน้ำ รวม 60 แหล่งน้ำ

Published 28 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

holy-water-for-the-coronation-ceremony-king-Rama-X-coronation-Rabbit-Today-banner

เนื่องในมหามงคลแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธี มีทั้งสิ้น 108 แห่ง สำหรับกรุงเทพมหานคร คือหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะประกอบพิธีเสกน้ำ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม 

จังหวัดอื่นๆ ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แหล่งน้ำ มีทั้งสิ้น 60 จังหวัด รวม 60 แหล่งน้ำ ได้แก่ 

1. กระบี่: วังเทวดา @ น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ.เมืองกระบี่

2. กาญจนบุรี: แม่น้ำสามประสบ @ บ้านวังกะ (บริเวณวัดวังก์วิเวการามเก่า) อ.สังขละบุรี

3. กาฬสินธุ์: กุดน้ำกิน @ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์

4. กำแพงเพชร: บ่อสามแสน @ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร

5. ขอนแก่น: บ่อน้ำศักดิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย @ บ้านนาคำน้อย อ.น้ำพอง

6. ฉะเชิงเทรา: ปากน้ำโจ้โล้ หรือคลองท่าลาด @ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า

7. ชลบุรี: สระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย @ วัดเขาบางทราย บ้านบางทราย อ.เมืองชลบุรี

8. ชัยนาท: แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร @ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

9 .ชุมพร: บ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำเขาพลู @ วัดถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว

10. เชียงราย: บ่อน้ำทิพย์ @ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย

11. ตรัง: แม่น้ำตรัง บริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย @ บริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อ.เมืองตรัง

12. ตราด: น้ำตกธารมะยม @ บริเวณด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อ.เกาะช้าง

13. ตาก: อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล @ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล) อ.สามเงา (แหล่งน้ำแห่งนี้เคยใช้ประกอบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2542 และครบ 7 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2554 อีกทั้งใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2550 สำหรับสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดตาก ได้กำหนดไว้ที่พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมืองตาก จ.ตาก)

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  60 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดละ 1 แหล่งน้ำ รวม 60 แหล่งน้ำ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

14. นครปฐม: สระน้ำจันทร์ หรือสระบัว @ บ่านเนินปราสาท อ.เมืองนครปฐม

15. นครพนม: สระน้ำมูรธาภิเษก หรือบ่อน้ำพระอินทร์ @ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม

16. นครราชสีมา: ต้นน้ำลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ @ บริเวณเขาสามยอดฐานเฉพาะกิจ คลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง

17. นครสวรรค์: บึงบอระเพ็ด @ เขตการปกครอง จ.นครสวรรค์

18. นนทบุรี: กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว @ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี

19. น่าน: บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล @ อ.เมืองน่าน

20. บุรีรัมย์: แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกลาง @ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์

21. ปทุมธานี: แม่น้ำเจ้าพระยา @ บริเวณหน้าวัดศาลเจ้า อ.เมืองปทุมธานี

22. ประจวบคีรีขันธ์: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำทิพย์ @ ในบริเวณถ้ำเขาม้าร้อง บ้านฝ่ายท่า อ.บางสะพาน

23.พระนครศรีอยุธยา: น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม @ อ.พระนครศรีอยุธยา

24. พังงา: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด @ ศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง บ้านถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา

25. พิจิตร: แม่น้ำน่าน @ บริเวณกลางแม่น้ำหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร

26. พิษณุโลก: สระสองห้อง @ พระราชวังจันทน์ ถ.วังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก

27. เพชรบุรี: ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ @ วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด

28. ภูเก็ต: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไชยธาราราม @ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ.เมืองภูเก็ต

29. มหาสารคาม: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือหนองดูน @ บ้านหนองโง้ง อ.นาดูน

30. มุกดาหาร: น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ @ เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ภูสีฐาน น้ำตกแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม อ.คำชะอี

31. แม่ฮ่องสอน: ถ้ำปลา @ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

32. ยโสธร: ท่าคำทอง @ ริมแม่น้ำชี บริเวณหลังวัดศรีธรรมาราม อ.เมืองยโสธร

33. ยะลา: สระแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ @ บริเวณถ้ำมีด (ถ้ำ ปปร.) วัดคูหาภิมุข อ.เมืองยะลา

34. ร้อยเอ็ด: สระชัยมงคล @ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อ.เมืองร้อยเอ็ด

35. ระนอง: บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน @ สวนสาธารณะรักษะวาริน อ.เมืองระนอง

36. ระยอง: วังสามพญา @ วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย

37. ราชบุรี: สระโกสินารายณ์ @ อ.บ้านโป่ง

38. ลพบุรี: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ @ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อ.เมืองลพบุรี

39. ลำปาง: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี @ บ้านจามเทวี อ.เกาะคา

40. ลำพูน: ดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์ @ ที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ อ.เมืองลำพูน

41. เลย: น้ำจากถ้ำเพียงดิน @ วัดถ้ำผาปู่ บ้านนาฮ้อ อ.เมืองเลย

42. ศรีสะเกษ: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย @ วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย

43. สกลนคร: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูน้ำลอด @ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร

44. สงขลา: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ @ วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์

45. สตูล: บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย @ อ.ควนกาหลง

46 .สมุทรปราการ: แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ @ อ.เมืองสมุทรปราการ ตรงข้ามศาลากลาง จ.สมุทรปราการ

47. สมุทรสงคราม: แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คลองดาวดึงษ์ @ บริเวณสามแยกหน้าวัดดาวดึงษ์ อ.อัมพวา

48. สมุทรสาคร: แหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวก @ บริเวณหน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว

49. สระแก้ว: สระแก้ว-สระขวัญ @ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว

50. สระบุรี: แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าราบ @ บ้านท่าราบ หมู่ที่ 6 อ.เสาไห้

51. สิงห์บุรี: สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น @ วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน

52. สุราษฎร์ธานี: แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุไชยา @ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา (เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย มีอายุประมาณ 1,200-1,300 ปี และเคยใช้น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2493 มาแล้ว เมื่อครั้งท่านพุทธทาสภิกขุยังเป็นเจ้าอาวาส)

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  60 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดละ 1 แหล่งน้ำ รวม 60 แหล่งน้ำ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

53. สุรินทร์: สระโบราณ @ ในบริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์

54. หนองคาย: สระมุจลินท์ หรือสระพญานาค @ วัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย

55. หนองบัวลำภู: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดศรีคูณเมือง @ บ้านเหนือ ถ.วรราชภักดี อ.เมืองหนองบัวลำภู

56 .อ่างทอง: แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร @ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย

57. อำนาจเจริญ: อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรืออ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก @ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ

58. อุดรธานี: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คำชะโนด @ อ.บ้านดุง

59. อุตรดิตถ์: บ่อน้ำทิพย์ @ บ้านทุ่งยั้งเหนือ อ.ลับแล

60. อุบลราชธานี: บ่อน้ำโจ้ก @ เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ

ตามโบราณราชประเพณี จะตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงสำคัญประจำแต่ละจังหวัด

แหล่งข้อมูล: ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562