ท่องเที่ยว

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่ อ่างทอง

Published 12 พ.ย. 2018

By สาธิตา โสรัสสะ

ang-thong-Sathita-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

เขาเล่าว่า ที่ จ.อ่างทอง นั้นมีความเชื่อว่า พระประทานพร หากได้ไปกราบไหว้พระ 3 องค์ จะได้บุญบารมียิ่ง เลยขอตามไปเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองสักครั้ง

ที่นี่มีพระที่จะประทานพร 3 ข้อ ให้กับผู้ที่ไปกราบไหว้และสัมผัสได้ครบทั้ง 3 ที่ 3 องค์

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่อ่างทอง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

เริ่มที่องค์แรก หลวงพ่อใหญ่ (พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ให้ไปสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านจะประทานพรให้ตำแหน่งหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง เป็นใหญ่เป็นโต

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่อ่างทอง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

หากไปเที่ยววัดนี้ต้องไปชมวิหารแก้วและวิหารทองที่สร้างอยู่บนฐานดอกบัวใหญ่ที่สุดในโลก วัดม่วงนี้มีรูปองค์พระดังมากมาย และมีเรื่องราวคำสอนการทำดีทำชั่ว บุญบาปที่จะได้รับ

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่อ่างทอง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

องค์ที่ 2 หลวงพ่อสด หรือพระสงฆ์องค์ใหญ่ วัดจันทรังษี อ.เมือง จ.อ่างทอง ให้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระ ท่านจะประทานพรให้สุขภาพสดใส แข็งแรง

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่อ่างทอง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

องค์ที่ 3 พระนอน (พระนอนองค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ให้ไปสัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอน ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาว

ไปถึงวัดขุนอินทประมูล ต้องไปชมพระอุโบสถมูลค่า 130 ล้าน ซึ่ง ดร.เถลิง เหล่าจินดา และพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคสร้างขึ้น ถูกเรียกว่าโบสถ์ไฮเทค เพราะมีทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน

ang-thong-Sathita-guide-to-go-Rabbit-Today-8

ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างของโบสถ์แห่งนี้คือ บนฝาผนังของโบสถ์ จะมีภาพวาดการก่อสร้างอุโบสถแห่งนี้ และภาพของพระนอนวัดขุนอินทประมูล มีการวาดภาพรถเครนขณะก่อสร้างอุโบสถ และภาพของพุทธศาสนิกชนที่ใจบุญที่มาร่วมบริจาคเงินเข้าวัด โดยเลือกสรรภาพให้ช่างวาดในหลายลักษณะ เช่น ภาพครอบครัว ภาพคณะทัวร์ ภาพรับปริญญา และอีกต่างๆ นานา มีภาพวาดของคนดัง เช่น นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายธงชัย ประสงค์สันติ ร.อ.สมจิตร จงจอหอ ฯลฯ

อ่างทองไม่ได้มีเพียง 3 วัด หากยังมีวัดอีกมากมาย

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่อ่างทอง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

หนึ่งในนั้นคือ วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย เดิมเป็นวัดราษฏร์ สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หรือหลวงพ่อโต ไว้กลางแจ้ง องค์เป็นปูนขาว ไม่ปิดทอง

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมา จึงโปรดให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง (สุดยอดรัศมีพระ) 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว และพระราชทานนามว่า พระมหาพุทธพิมพ์

เที่ยวทางธรรม พระประทานพร ที่อ่างทอง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

มีการจัดงานฉลองซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่สุดของ จ.อ่างทอง ในสมัยนั้น และในวิหารที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2437

องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ติดกับด้านหน้าพระวิหาร มีพระอุโบสถก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามหันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงามสมบูรณ์ยิ่ง

ไปเที่ยวอ่างทองกันค่ะAdvertising