ท่องเที่ยว

ชมงานอาร์ตเก๋ๆ ตามสไตล์คนชอบศิลปะ แถมมีเรียนวาดฟรี เผื่อวันหนึ่งเป็นอาร์ติสท์มีชื่อได้

Published 15 พ.ย. 2019

By ณัฐพล ช่วงประยูร

Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

ช่างสวยตะลึงพรึงเพริด กับงานศิลปะสมัยนิยม...

ที่คุณกำลังชมอยู่นี้ เป็น Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานคอลเล็กชั่น “My Way” รังสรรค์โดยศิลปินมากความสามารถ จากมูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิ ณ กิตติคุณ ผลงานศิลปะคอลเล็กชั่น “My Way” จะถูกจัดแสดงที่บ้านบอร์เนียวคลับ และลูอีส ทิฟฟิน กริลล์ บนชั้น 26 ของโรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรงุเทพ ฯ ระหว่างวันที่  14 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 นิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

ศิลปะคนนอก (Outsider Art) หรือผลงานศิลปะที่รังสรรค์ขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือร่ำเรียนมาทางด้านศิลปะโดยตรง ซึ่งผลงานจากศิลปินคนนอก จะเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน Art Rotation Series ในครั้งนี้  โดยทางโรงแรมฯ ได้ให้การสนับสนุนสองมูลนิธิที่ใช้งานศิลปะในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มออทิสติก ซึ่งตรงกับนโยบายทางด้านการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมของทางโรงแรมฯ (CSR) 

การจัดงานแสดงศิลปะในครั้งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทุกท่านยังสามารถให้การสนับสนุนสองมูลนิธิได้โดยการอุดหนุนผลงานของศิลปิน รายได้ทั้งหมดจากการขายภาพจะมอบให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิ ณ กิตติคุณโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย 

Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

กลุ่มศิลปินจากมูลนิธิออทิสติกไทย และมูลนิธิ ณ กิตติคุณจะนำผลงานอันโดดเด่นของพวกเขามาจัดแสดง โดยส่วนใหญ่แล้วศิลปินกลุ่มนี้จะรังสรรค์งานศิลปะขึ้นจากจินตนาการอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน แต่จะถูกกลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกนึกคิดและความเป็นตัวตนของพวกเขาเองอย่างแท้จริง พวกเขายังใช้งานศิลปะเป็นช่องทางในการสร้างความสุข และความสบายใจให้แก่ตนเองอีกด้วย

Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

มูลนิธิ ณ กิตติคุณ ได้จดทะเบียนมูลนิธิในปีพ.ศ. 2547 มีพันธกิจหลักคือสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับ ชีวิตประจำวัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการใช้สื่อหลักคือ ดนตรี  และการทำงานศิลปะแบบต่างๆ ไม่เพียงเพื่อให้เค้าได้พัฒนาการเคลื่อนไหวของอวัยวะและกล้ามเนื้อ แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และยังช่วยทำให้ศิลปินเกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไป ในส่วนของมูลนิธิออทิสติกไทย ได้มีการก่อตั้ง “Art Story by Autistic Thai” หรือธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ต่อยอดมาจากการบำบัดและฟื้นฟูเด็กออทิสติกของมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเสริมทักษะให้ศิลปินกลุ่มนี้สามารถรังสรรค์ผลงานศิลปะอันยอดเยี่ยม เพื่อช่วยในการหารายได้เลี้ยงชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง

Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

นอกจากการแสดงผลงานศิลปะแล้ว ทั้งสองมูลนิธิจะเปิดคลาสเพื่อสอนงานศิลปะ โดยเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ทำการสอนโดยอาจารย์อานนท์ ลุลิตานนท์ จากมูลนิธิ ณ กิตติคุณ อานนท์เป็นอาจารย์สอนวาดภาพ จบการศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์ในการสอนการใช้สีพาสเทล การวาดภาพสีอะคริลิค รวมถึงศิลปะการปั้นดินให้แก่เด็กพิเศษมามากกว่า 9 ปี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมคลาสจะได้สัมผัสประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบเดียวกับที่อาจารย์อานนท์ใช้สอนเด็กพิเศษ

Art Rotation Series ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

สำหรับมูลนิธิออทิสติกไทยจะเปิดคลาสสอนงานศิลปะสองวันเช่นกัน ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ทำการสอนนำโดย ทิว วัชรพล ดอชนะ ศิลปินคนนอกมากความสามารถจาก Art Story by Autistic Thai และในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พบกับคลาส “Upcycle Plants” ทำการสอนโดยครูพิ้งค์ เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม อาจารย์ด้านศิลปะบำบัด ที่จะมาเปิดคลาสสอนทำกระถางต้นไม้ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ทุกคลาสจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป และเด็กๆ (ไม่จำกัดอายุ) ที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมคลาสได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คลาสเริ่มเวลา 15.00 น. ไปจนถึง 17.00 น.

ไม่ว่าจะว่างอยู่ หรือพอมีเวลา ก็ลองไปเปิดโลกทัศน์ และลงมือสร้างงานศิลป์ด้วยตัวเอง ก็ไม่แน่ว่า คุณจะเป็นศิลปินดังขึ้นมาในวันหน้า ของอย่างนี้ ต้องเปิดประตูให้ชีวิตได้ออกไปเจอAdvertising