ท่องเที่ยว

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่

Published 20 ก.พ. 2019

By คชาชาติ อนนทสีหา

chiang-tung-myanmar-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

ในอดีตถ้าผมจะเดินทางเข้าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมียนมาร์ (พม่า) รวมทั้งการไปท่องเที่ยวในประเทศ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก มาก...ที่คนไทยไม่น้อยรู้สึกว่าคงไปเที่ยวยากยิ่งกว่าไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาเสียอีกเพราะรัฐบาลทหารของพม่าค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจตรานักท่องเที่ยว

แต่ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้มีการผ่อนผันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังขยายเวลาในการเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงทำให้การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในพม่าสะดวกสบายขึ้นมาก

สำหรับเพื่อนๆ นักท่องเที่ยว ที่อยากไปท่องเที่ยวและซึมซับบรรยากาศของประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ วัน...ลองศึกษาข้อมูลการผ่านแดนดูอีกครั้งครับ ไม่ยากเท่าที่คิด

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today]

เมื่อเราผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยที่อำเภอแม่สาย เดินข้ามสะพานเข้าสู่ด่านพม่า (ด่านท่าขี้เหล็ก) ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองจาก ตม.พม่า จนเรียบร้อยเสร็จสรรพ ก็ถึงชุมชนและตลาดชายแดนสำคัญของพม่าภาคตะวันออก ฝุ่นทรายและเสียงแตรดูเหมือนเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาทักทาย

รถบัสขนาดใหญ่พาผมเดินทางไปบนถนนสายยุทธศาสตร์อาเซียน R3B ซึ่งมีต้นทางจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านเมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เมืองลา (พม่า) เมืองเชียงตุง ท่าขี้เหล็ก แล้วนำเข้าสู่ประเทศไทยที่แม่สาย แล้วเชื่อมต่อกับเส้นทางในประเทศไทยแล่นลงสู่ภาคใต้ จากไทยสู่มาเลเซีย และมีปลายทางที่สิงคโปร์...แต่วันนี้ ผมเริ่มต้นเดินทางจากแม่สาย สู่เมืองเชียงตุง

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today]

นั่งรถมาได้ประมาณ 80 กิโลเมตรแรก ก็มาถึงเมืองพยาก หรือภาษาพม่าเรียกว่า มงพเยี้ยก (Monqpyiek) ซึ่งที่นี่เป็นจุดจอดรถจุดแรกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนจะเดินทางต่อไปยังเชียงตุง 

ที่เมืองพยาก มีซุ้มร้านค้านำของป่า ของพื้นเมือง มาขายเยอะพอสมควร เช่นพวกปลาแห้ง ปลาส้ม แมลงทอดต่างๆ ที่แปลกๆ ก็คือหนอนรถด่วนที่ขายกันตัวเป็นๆ อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ มะพร้าวลูกโตๆ ซื้อแล้วให้เราไปปอกกินเอาเอง 

เชียงตุง รัฐคู่แฝดเมืองเชียงใหม่

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ผ่านเมืองพยาก รถวิ่งเลียบขนานไปกับแม่น้ำเขิน หรือขึน แม่น้ำสำคัญของเชียงตุง ผ่านจุดสูงสุด ที่เรียกว่าปางควาย จุดจอดพักรถ ชมวิว หรือจะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีหลากหลาย  เราเดินทางกว่า 168 กิโลเมตร ผ่านถนนลาดยางอันขรุขระ คดเคี้ยว โอบล้อมด้วยขุนเขาและนาขั้นบันไดอันเขียวชอุ่ม รถบัสนำผมเข้าสู่ ‘เขมรัฐนครเชียงตุง’ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

ผมเช็กอิน ณ โรงแรม Amazing Keng Tong Resort (นิวเชียงตุง เดิม) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหอคำเมืองเชียงตุง กล่าวกันว่างดงามและยิ่งใหญ่กว่าหอหลวงไทยใหญ่เมืองไหนๆ ถ้าจะลองหลับตานึกเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆ กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่เคยเป็นหอคำเมืองน่าน

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

น่าเสียดายที่ตอนนี้หอคำเมืองเชียงตุงที่ดูดีมีสง่ากลับไม่มีอยู่อีกแล้ว ผมได้แค่ดูภาพจากโปสการ์ด และภาพติดอยู่ข้างฝาตามร้านค้าของชาวบ้านทั่วไป รัฐบาลพม่าขณะนั้น (พ.ศ.2535) สั่งทุบทิ้งเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในนาม นิวเชียงตุง ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Amazing Keng Tong Resort ในปัจจุบัน

ชาวเชียงตุงส่วนใหญ่เป็นชาวไต หรือไทยใหญ่รัฐฉาน มีชื่อเฉพาะตามลำน้ำสายหลักของเมืองว่าไตขึน หรือไตเขิน ซึ่งมีความผูกพันทางชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์กับชาวไทยล้านนามาอย่างยาวนาน เชียงใหม่และเชียงตุงต่างมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติอยู่อย่างเหนียวแน่น

วัดเก่าแก่ใน...เมืองเชียงตุง

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วัดส่วนใหญ่ในเชียงตุงอายุมากกว่า 600 ปี ถือได้ว่ามีความเก่าแก่ร่วมสมัยกับเชียงใหม่ เชียงแสน น่าน และสุโขทัย หรือมากกว่ากรุงศรีอยุธยา 100-200 ปี และกรุงเทพฯ 400 ปี สภาพวัดวาในเชียงตุงปัจจุบันยังบ่งบอกถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวเชียงตุง 

เมื่อท่านเข้าไปในเขตวัดจะเห็นว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในวัด ชาวเชียงตุงทุ่มเทสละทรัพย์สินเงินทอง แรงกายและแรงใจ แสดงฝีมือฝากศิลปะไว้เป็นพุทธบูชา สังเกตจากวิหารจะมีลักษณะเป็น ‘วิหารลายคำ’ คือ มีการลงรักปิดทองทั้งหลังตามแบบศิลปะไทขึน ยังมีสภาพเหมือนกับเมื่อ 600 ปีที่แล้ว สำหรับทริปนี้ผมมีโอกาสเดินเที่ยวชมวัดต่างๆ ที่มีความเก่าแก่และสวยงามอยู่หลายวัด

วัดพระธาตุจอมคำ

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วัดพระธาตุจอมคำ เดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง สร้างโดยจันทรสิกขะและฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุต กว้าง  84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยประมาณ 882  เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ โดยช่างฝีมือจริงๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุดท้ายมีตู้ที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล 

วัดพระธาตุจอมคำมีการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ.2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ.2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอ พ.ศ.2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง พ.ศ.2494 เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงวัดทุกวัดในเชียงตุงจะมีกลองแขวนไว้ในวิหารทุกวัด ซึ่งจะใช้ตีกันในงานวันบุญใหญ่ของวัด โดยผู้บรรเลงจะเป็นสตรีวัยกลางคนจนถึงวัยชรา 5-7 คน ช่วยกันตีประโคมพร้อมกับฆ้องและฉาบ

ชมบ้านตีมีดใกล้วัดพระธาตุจอมคำ

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

เพียงเดินออกมาจากประตูด้านข้างของวัดจอมคำ ผมก็เจอกับหมู่บ้านตีมีด ที่กำลังทำกันอย่างขะมักเขม้น งานมีดที่เชียงตุงขึ้นชื่อลือชามานาน เพราะใช้เหล็กคุณภาพดีในการนำมาตี กรรมวิธีในการตีมีดของที่นี่ยังใช้วิธีแบบโบราณ แต่ก็มีบ้างที่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการลับคมมีด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

วัดเชียงยืน 

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ไม่ห่างจากวัดจอมคำมากนัก ผมเดินลงไปทางหนองตุง เที่ยวชมวัดเชียงยืน ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายของวัน ก่อนที่ตะวันจะลับฟ้า ในแผ่นดินเมืองเชียงตุง เสียดายที่มีโอกาสเก็บภาพในวัดนี้ได้น้อย เพราะเวลาของวันกำลังจะหมดลง 

วัดเชียงยืน หรือวัดเจ๋งยิน (สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ รวมถึงภายในวิหารยังมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ตามแบบฉบับเชียงตุง สำหรับวัดเชียงยืนยังเป็นที่ประทับขององค์สังฆราชอาญาธรรม หรือสังฆราชเชียงตุง วัย 86 ปี (เจ้าคณะจังหวัดเชียงตุง) 

มะหล่า...ปิ้งย่าง อาหารยอดฮิตของชาวเชียงตุง

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ผมออกเดินลัดเลาะชมบรรยากาศรอบๆ หนองตุงในยามค่ำคืนไปยังที่พักเรื่อยๆ ผมสังเกตเห็นวัยรุ่นหนุ่มสาว ชาวเชียงตุง มักออกมานั่งกินอาหาร ในแบบปิ้งย่าง ตามร้านรอบๆ หนองตุง ซึ่งตั้งอยู่หลายร้าน บางร้านตกแต่งเป็นร้านขายเบียร์ ขายเหล้า แม้บรรยากาศโดยรวมจะดูไม่คึกคัก แต่ผมกับได้บรรยากาศในแบบย้อนยุค 

ผมเดินขึ้นไปทางวัดมหาเมียะมุนี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตลอดเส้นทางมีร้านค้าโชห่วย ร้านขายโทรศัพท์ ร้านอาหาร และร้านปิ้งย่าง ‘มะหล่า’ อยู่หลายร้าน มองดูคล้ายๆ กับตลาดโต้รุ่งในจังหวัดเล็กๆ ของบ้านเรา แต่ก็ทำให้เพลิดเพลินกับสิ่งแปลกใหม่ บรรยากาศแสนวินเทจ ซึ่งหาสัมผัสได้ยากในสังคมเมืองของไทยเรา

เชียงตุง รัฐคู่แฝด...เมืองเชียงใหม่,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

อาหารการกินชาวเชียงตุง ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวในตัวเมืองอยู่รอบหนองตุง มีอาหารทั้งแบบไทย พม่า เชียงตุง สำหรับคนไทยแล้วเรื่องอาหารไม่มีปัญหา เพราะอาหารคนเชียงตุงเหมือนกับอาหารทางภาคเหนือของไทย เช่น ไส้อั่ว แคบหมู ปลาทอด กินกับข้าวเหนียวร้อนๆ อร่อยครับ ตามข้างถนนมีร้านก๋วยเตี๋ยว ข้าวอุ่น ข้าวซอย หากินได้ไม่ยาก

ค่ำคืนนี้ผมมาจบลงที่ร้านปิ้งย่าง ซึ่งไม่ไกลจากที่พักมากนัก ร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมของเชียงตุง ขายมานาน 

วันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้สัมผัสกับ ‘เขมรัฐนครเชียงตุง’ แม้เป็นเพียงการเดินทางในทริปสั้นๆ แต่ก็ประทับอยู่ในใจผมซะแล้วAdvertising