ท่องเที่ยว

“ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”

Published 18 มี.ค. 2019

By ธีระยุทธ คัมภีร์ศรีตระกูล

li-lamphun-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

ป้ายข้อความเหล่านี้ ผมเห็นตามสองข้างทางเป็นระยะตลอดที่ขี่รถผ่านเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอลี้ อำเภอเล็กๆ ที่ห่างไกลจากตัวเมืองลำพูนกว่า 70 กิโลเมตร ที่นี่ชื่อว่า ‘บ้านห้วยต้ม’

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อาจไม่โดดเด่นในเรื่องของความอลังการของธรรมชาติป่าเขา เหมือนกับเส้นทางท่องเที่ยวที่นิยมที่ผมเคยได้พบเจอ แต่กลับเป็นเส้นทางที่มีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดวาอารามและวิถีชีวิต ชาวบ้านถือศีลกินเจ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้าน อาหารที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นมังสวิรัติทั้งหมด นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ควรเคารพธรรมเนียมของที่นี่ด้วยนะครับ

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ย้อนไปในอดีต ชาวปกาเกอะญอ นับถือบูชาผีสางนางไม้ กระทั่งหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาหรือครูบาวงศ์ พระนักพัฒนาที่ชาวล้านนาศรัทธา ได้มาจำพรรษาอยู่ที่อำเภอลี้ ท่านจึงนำหลักคำสอนของพุทธศาสนามาเผยแพร่ เมื่อชาวปกาเกอะญอได้ฟัง จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า เปลี่ยนมารักษาศีล ฟังเทศน์ ตั้งมั่นเลิกกินเนื้อสัตว์ หันมากินอาหารมังสวิรัติ ครูบาวงศ์จึงเป็นบุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านห้วยต้ม โดยมีความเชื่อว่าหากปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน จะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

เมื่อเข้ามาเที่ยวในชุมชนพระบาทห้วยต้มหรือตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม หรือพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย มักจะเห็นป้ายตัวอักษรเขียนว่า “ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้” หรือ “ห้ามดื่มสุรา” ตลอดเส้นทางอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นนั่นแหละ ถึงแม้ว่าครูบาวงศ์จะมรณภาพไปแล้ว แต่ชาวปกาเกอะญอยังคงนับถือและยึดมั่นปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามที่ครูบาวงศ์สั่งสอนไว้เสมอ 

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

คราวนี้มาถึงชุมชนแห่งนี้แล้ว ก็ไม่ควรพลาดสถานที่เหล่านี้เด็ดขาด ไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึงลี้ 

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นแต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอลี้ให้ความเคารพนับถือ จำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า จึงมีอีกชื่อว่า ชเวดากองเมืองไทย เป็นพระเจดีย์ที่ออกแบบและริเริ่มโดยครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ ระหว่างทางที่เข้ามาในบริเวณวัด มีหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านห้วยต้ม ภายในวัดมีวิหารที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ในโลงแก้ว มีรอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่แห่งนี้ ซึ่งครูบาวงศ์ได้สร้างรอยพระบาทจำลองครอบของจริงไว้อีกทีหนึ่งด้วย

วัดพระพุทธบาทผาหนาม ปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นวัดร้าง ก่อนการบูรณะขึ้นใหม่กว่า 300 ปี เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศรัทธาและสิ่งก่อสร้างมากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ช่วงเทศกาลงานบุญ จะมีประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาเยือนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวเมืองลี้ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างงดงาม

ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาในบริเวณนี้”/ “หมู่บ้านศีลห้า”/ “ห้ามดื่มสุรา”,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

นับได้ว่าเป็นอำเภอและชุมชนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากสังคมเมือง แต่ทว่าความยิ่งใหญ่ของศรัทธาต่อพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยต้มไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้แน่นอน และที่นี่อากาศดีมากๆ ด้วยนะครับ

ตอนนี้ขอบิดมอเตอร์ไซค์เดินทางต่อก่อน ไว้จะพาไปเที่ยวใหม่ในวันอังคารหน้านะทุกคน

สวัสดีครับAdvertising