ท่องเที่ยว

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า

Published 28 ส.ค. 2018

By อรรถพร สุขเกษม

Singora-Songkhla-guide-to-go-Rabbit-Today-banner-1

ป้าจวบเอามือขยุ้มเส้นหมี่หุ้นสีขาวลวกพอติดปลายนิ้ววางไว้กลางจาน วางก้านผักบุ้งหั่นท่อนสั้น ถั่วงอกพร้อมแตงกวารอบๆ เส้นหมี่ บนโต๊ะมีหม้อเคลือบสีเหลืองนวลใส่เครื่องเคียงเต้าหู้ทอดทั้งก้อน กุ้งตัวเล็กชุบแป้งทอดกรอบ เนื้อหมู หูและเลือดหมูต้มพะโล้

เพียงนำส่วนผสมมาหั่นแล้ววางทับเส้นหมี่หุ้น โปะหน้าด้วยไข่เป็ดยางมะตูมครึ่งซีก ปิดท้ายด้วยน้ำราดสีน้ำตาลใสรสหวานปนเปรี้ยว ทำจากน้ำตาลโตนดเคี่ยวกับน้ำมะขามเปียก คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน เต้าคั่วจานนี้ก็พร้อมทานเป็นของคาวที่มีคุณค่าครบ ใครอยากเติมเปรี้ยวก็ใส่พริกน้ำส้มไปอีกสักช้อน

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

เต้าคั่ว หรือ สลัดทะเลสาบ อาหารบาบ๋าย่าหยาของสงขลา

ร้านป้าจวบอยู่ต้นถนนยะหริ่งขาย ‘เต้าคั่ว’ หรือออกเสียง ‘ถ่าวคัว’ แบบคนสงขลา อาหารถิ่นแถบแหลมมลายู หนึ่งในอาหารของ ‘บาบ๋าย่าหยา’ คนอินโดฯ มาเลย์ เรียกว่า ‘โรจะก์ หรือ รูจะก์’ คนปัตตานีเรียก ‘รอเยาะ’ มีส่วนผสมแตกต่างกันไปในแต่ละถิ่น คนมุสลิมไม่มีเนื้อหมู ส่วนคนจีนเอาไปผสมบะหมี่ฮกเกี้ยนเส้นเล็กสีขาว เพิ่มเติมเครื่องเคียงท้องถิ่นหลากหลายจากรอบทะเลสาบ อาหารจานเด็ดนี้จึงเรียกอีกชื่อว่า ‘สลัดทะเลสาบ’ เพราะอาหารถูกดัดแปลงจนเข้ากับท้องถิ่นรอบทะเลสาบ

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ซิงโกร่า’ เมืองเก่าสงขลาเดิมอยู่ฝั่งตะวันตกของปากทะเลสาบ ก่อนหน้านั้นมีเพียงชาวพื้นเมืองไทยมลายู เมื่อชาวมุสลิมที่เชี่ยวชาญการเดินเรือย้ายถิ่นมาตั้งชุมชนจนขยายตัว สร้างกำแพงเมืองแน่นหนากลายเป็นสถานีการค้าสำคัญ แล้วคนจีนที่ถนัดค้าขายหรือเป็นแรงงานก็ตามมา ความที่คน 3 กลุ่มมาอาศัยร่วมกันนานๆ มีการแลกเปลี่ยน แต่งงานข้ามกลุ่ม เรียกกลุ่มคนที่เกิดจากการผสมข้ามเชื้อชาติจีน-มลายูนี้ว่า ‘บาบ๋าย่าหยา’ หรือ ‘เปอรานากัน’

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

พบมากในชุมชนภาคใต้แถบอันดามัน ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงมะละกา ฝั่งตะวันออกแถวสงขลา ปัตตานี วัฒนธรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เครื่องแต่งกาย อาหาร ภาษา

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ประติมากรรมสามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว สื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของสามวัฒนธรรม

ซิงโกร่าเคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรือง ทว่าถูกอยุธยาตีแตก ชาวบ้านอพยพย้ายไปตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนใหม่ในพื้นที่สุดปลายแหลมที่อยู่ไม่ไกลจากที่เดิมนัก มีการตั้งเจ้าเมืองในช่วงกรุงธนบุรี เมื่อชุมชนเติบโต พื้นที่เดิมมีจำกัด ก็เลยย้ายเมืองอีกครั้ง ข้ามน้ำมาฝั่งที่อยู่ตรงข้าม กลายเป็นเมืองสงขลา หรือเรียกอีกชื่อว่า บ่อยาง ได้ขยายตัวออกไปมาก บริเวณเขตเมืองเก่าสมัย 200 ปีที่แล้ว มีการสร้างกำแพงล้อมรอบครอบคลุมพื้นที่ถนนไม่กี่สาย คนไทย มุสลิม คนจีนจะมีย่านอาศัยแยกกันไป

ถนนสายหลักๆ แต่ละสายมีความน่าสนใจโดดเด่นต่างกัน หากเราปั่นจักรยานจะไล่ไปทีละสาย หรือเลี้ยวไปตามซอยเล็กซอยน้อยก็จะวนกลับมาสู่สายหลัก เริ่มจากสวนหย่อมหน้าวัดโพธิ์ปฐมาวาส เดิมเป็นแนวกำแพงที่ถูกรื้อออกไปแล้ว มีงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่า สามหลัก ผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาที่เกิดจากความกลมเกลียวของคน 3 กลุ่มนี้

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วัดกลาง หรือวัดมัชฌิมาวาส

ปั่นตามถนนไทรบุรีผ่านประตูเมืองเหนือใต้จะเห็นวัดพุทธสมัยอยุธยาหลายแห่ง เช่น วัดกลาง หรือวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร มีพระอุโบสถแบบไทย-จีน คล้ายวัดพระแก้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์งดงาม เป็นฝีมือช่างหลวงจากกรุงเทพฯ วิหารในวัดสวยงาม มีรูปปั้น หินแกะสลักนำมาจากเมืองจีนวางประดับอยู่หลายจุด ถนนสายนี้ยังพอมีบ้านโบราณยกพื้นใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยาแบบคนไทยมลายูให้เห็นบ้าง

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วัดกลาง หรือวัดมัชฌิมาวาส

เลาะไปจนถึงถนนนางงามย่านการค้าของคนจีน จะเจอศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สร้างตั้งแต่ยุคย้ายเมืองจากที่เก่าฝั่งตรงข้ามมาสร้างเมืองใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3  ศาลหลักเมืองตามคติพราหมณ์กับอาคารศาลเจ้าเทพเจ้าแบบจีน สร้างไว้ที่เดียวกัน ขัดแย้งแต่กลมเกลียว ไม่มีที่ไหนในโลก ถนนนางงาม เดิมทีเรียกว่าถนนเก้าห้อง ตามจำนวนห้องแถวสองชั้นชุดแรกที่สร้างติดกัน 9 ห้อง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนางงามเพราะมีบ้านคนสวยที่ประกวดชนะนางงาม สวยขนาดนายพลผ้าขาวม้าจากเมืองหลวงมาหลงเสน่ห์ แต่บางเสียงซุบซิบว่าชื่อนางงามอาจเพราะมีบ้านหญิงงามเมืองที่ยุคหนึ่งชายหนุ่มต่างแวะมาเยือน

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้า เก๋งจีน ที่มีเสาหลักเมืองตามคติพราหมณ์

ปั่นวนกลับมาทางปลายถนนนางงามเป็นที่ตั้งชุมชนมุสลิมเรียกว่า บ้านบน มีมัสยิดประจำจังหวัดที่สร้างพร้อมกับการสร้างเมือง อาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยคล้ายอุโบสถวัด  ประตูทางเข้าเดิมเป็นยอดแหลมแบบศิลปะอิสลาม แต่ภาพหลังบูรณะเป็นทรงโค้ง โชคดีที่ยังเหลือแบบยอดแหลมให้เห็นหนึ่งประตูทางตะวันตกทางเข้าหออาซาน หออาซานเดิมคล้ายหอระฆังในวัดก่อนที่จะต่อเติมมีโดมมาคลุมแบบปัจจุบัน รัชกาลที่ 6 เสด็จมาพระราชทานโคมไฟสีเขียวที่ใช้เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระบรมศพของรัชกาลที่ 5

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

มัสยิดบ้านบน อาคารรูปแบบศิลปะไทย

ขี่ไปเรื่อยๆ จนเห็นทะเลสาบจะพบถนนนครในและนครนอกขนานคู่ไปกับทะเลสาบเป็นตรอกเล็กๆ แทรกไปตามย่านอาศัยของคนจีนตั้งแต่เถ้าแก่ ช่างฝีมือจากเมืองจีน กุลีใช้แรงงาน บ้านเรือนทรงต่างๆ สะท้อนถึงพัฒนาการของเมืองในระยะเกือบสองร้อยปี จากห้องแถวแบบจีนชั้นเดียวสำหรับค้าขายมีชั้นลอยเก็บสินค้า ห้องแถวที่อยู่อาศัยมีลานล้อมบ่อกลางบ้านเป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย จนถึงตึกแถวรุ่นถัดมาที่ผสมศิลปะจีนและตะวันตกแบบชิโนยูโรเปียน บ้านเรือนเปลี่ยนแบบตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ตึกแถวเหล่านี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทำการค้า มีสินค้าหลากหลายทั้งของพื้นบ้าน งานหัตถกรรมท้องถิ่น ตึกเหล่านี้แม้จะหาได้ยากแต่ก็ยังพอมีให้เห็น

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

สตรีทอาร์ตในเขตเมืองเก่า ที่มีชาวไทย จีน มุสลิม อยู่อาศัยร่วมกันอย่างสามัคคี (หน้าร้าน Secret Geaden)

สถานที่ไม่ควรพลาดในเมืองเก่ายังมีอีกมาก เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา  โรงสีแดงหับโห้หิ้นริมทะเลสาบ  พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน  บ้านหมอยา The Apothecary of Singora  ร้านอาหารริมทะเลสาบ  คาเฟ่เก๋ๆ ให้นั่งชิล

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อดีตศูนย์การค้ารอบทะเลสาบสงขลา

RIDILICIOUS ที่ซิงโกร่า,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

The Apothecary ร้านยาหมอจีนที่ดัดแปลงจากบ้านแบบดั้งเดิม จำหน่ายของที่ระลึกและยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ

หากจะมาเยือนให้เตรียมใจไว้ว่า มาวันเดียว เที่ยวไม่ครบแน่นอน

Cycling Notes : ปั่นอร่อย

ถนนนางงามเป็นแหล่งอาหารอร่อยที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นจะทานให้ครบก็ต้องมาอยู่เมืองนี้นานพอ

ตื่นเช้า: ข้าวต้มเกาะไทย  กาแฟร้านฮับเซ่ง  ข้าวสตูว์ร้านเกียดฟั่ง  ข้าวเหนียวไก่ทอดถนนพัทลุง

ช่วงสายถึงบ่าย: เต้าคั่วป้าลัด  ก๋วยเตี๋ยวหางหมู  หมี่ฮากกาโกแบน  ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูเจ๊นิ

เย็นจนค่ำ: ภัตตาคารจีนแต้เฮียงอิ้ว  ขนมหวานร้านสองแสน  ข้าวเหนียวบอก  ไอติมยิวที่ทานกับไข่แดงสด  ไอติมถั่วเขียวบันหลีเฮง  ไอติมโอ่งหน้าศาลเจ้า  โรตีอาม่าใกล้มัสยิดAdvertising