ท่องเที่ยว

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข

Published 23 ต.ค. 2018

By สาธิตา โสรัสสะ

Sukhothai-sathita-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

หากเราทำให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ ประเทศไทยจะยั่งยืน การท่องเที่ยวที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่างหาก 

พาตะลุยสุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุดยิ่งใหญ่ แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต หนึ่งในมรดกโลก แล้วไปไหว้พระที่วัดศรีชุม พระอจนะ ซึ่งมีเรื่องราวน่าสนใจนับแต่อดีต โดยเฉพาะที่มาของพระพูดได้ และการสร้างความฮึกเหิมให้เหล่านักรบ

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

เยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พร้อมรับฟังเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองศรีสัชนาลัย ย้อนรำลึกอดีตที่วัดนางพญา วัดเจดีย์เจ็ดแถว และวัดช้างล้อม

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ลวดลายสวยงามของวัดนางพญากลายเป็นต้นแบบของลายสุโขทัย

จากนั้นแวะไปชุมชนบ้าน นาต้นจั่น หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีต้นจั่นขึ้นอยู่มากมาย และธรรมชาติของทุ่งนาเขียวขจีแบบสุดลูกหูลูกตา รับประทานอาหารกลางวันอร่อยเด็ด

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

เลือกซื้อผ้าหมักโคลน ที่มีสรรพคุณหน้าร้อนใส่เย็น หนาหนาวใส่อุ่น 

ซึ่งที่นี่ค่าที่พัก 1 คืนในโฮมสเตย์ที่มีกว่า 28 หลัง พร้อมอาหารเช้าและเย็น แค่ 600 บาทต่อหัว บรรยากาศยามเช้าฟินมาก

 จากนั้นเดินทางไป สุนทรีผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัย เรียนรู้ภูมิปัญญา การทอผ้าตีนจกอันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพวน เรียนรู้การทอผ้าแบบดั้งเดิม รวมถึงความสำคัญและความหมายของผ้าในวัฒนธรรมไทยพวน

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

และลงมือทำผ้าที่ระลึกจากชุมชน รับฟังความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทยพวน พร้อมชมสาธิตการสาวฝ้าย รับฟังหน้าที่ของอุปกรณ์และขั้นตอนการทอผ้า ชมสาธิตการทอผ้าจกไทยพวน ทดลองทำกิจกรรมทอผ้าจกไทยพวน 

อีกวันเดินทางไปยัง บ้านปรีดาภิรมย์ เรียนรู้วิถีและภูมิปัญญาคนเมืองเก่าสุโขทัย พร้อมทําความรู้จักประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมศิลปะเขียนลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด และนํากลับเป็นของที่ระลึก 

เอกลักษณ์เครื่องสังคโลกของอาณาจักรสุโขทัยที่แตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ คือลวดลายต่างๆ ได้แก่ สัตว์ (ลายปลา ลายนกคุ้ม) พันธุ์พฤกษา (ลายดอกบัว ต้นไม้) และเรขาคณิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม ความเชื่อและรูปแบบศิลปะเฉพาะของสุโขทัย

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

กิจกรรมการเรียนรู้และวาดลวดลาย สังคโลกผ่านผืนผ้าของบ้านปรีดาภิรมย์ โดย คุณธารารัตน์ ปรีดาภิรมย์ เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ลวดลายและความหมายของลวดลายสังคโลก พร้อมกับการลงมือคัดลอก วาดลวดลายลงบน ‘ผืนผ้า’ เพื่อนำไปทำเสื้อยืดหรือโคมไฟ อันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของ ‘จิตวิญญาณของพื้นที่’ เมืองสุโขทัย

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ต่อด้วยการเดินทางไปทดลองทําพระพิมพ์ดินเผาสุโขทัย ณ บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ เรียนรู้รูปแบบของพระพุทธศิลป์สุโขทัยแบบต่างๆ พร้อมเรียนรู้การเตรียมดิน การพิมพ์พระ และการเผา เพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมชมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนสุโขทัยในอดีต พร้อมทดลองทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การยิงธนูที่ ‘บ้านพระพิมพ์ ลักษมณศิลป์’

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ที่นี่เก็บรวบรวมพระพิมพ์ของเมืองสุโขทัยจำนวนไม่ต่ำกว่า 850 แบบ ทั้งที่ขุดพบจากเมืองเก่าสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสุโขทัย เป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้รูปแบบและลักษณะทางศิลปะของพระพิมพ์แบบต่างๆ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อในทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยเมื่อครั้งอดีต

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ รวมถึงจะได้เรียนรู้การเตรียมดินเพื่อ ‘พิมพ์พระ’ และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่ง

สุโขทัยยังเป็นแหล่งเครื่องเงินและเครื่องทองของประเทศ

ว่ากันว่า ทองสุโขทัย และเครื่องเงินสุโขทัยดีที่สุดแล้ว

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ไม่นับรวมประเพณีการลอยกระทง ซึ่งคงไม่มีที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าที่นี่

ไปนั่งฟินที่ บ้านมะขวิด ที่พักที่อิงแอบทุ่งนา บอกได้เลยชอบมากๆ

ไปดูชุมชนสร้างสรรค์ที่สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

หลังการทำเวิร์กช็อปต่างๆ ได้ความรู้ กระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ความเป็นชุมชนคนสุโขทัยว่า คนสุโขทัยมีดีอย่างไร 

และสุโขทัย...มีดีกว่าที่คิดAdvertising