สุขภาพและกีฬา

การรักษาเร่งด่วนที่สุด Fast Track

Published 26 มี.ค. 2019

By อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว

Fast-Track-health-and-sport-Rabbit-Today-banner-1

การรักษาโรคทางอายุรกรรมนั้นมีโรคบางโรคที่ต้องอาศัยความเร่งด่วนสูงสุด ทุกนาทีมีค่าต่ออัตราการรอด อัตราการตายและพิการ 

ในปัจจุบันโรคที่ต้องอาศัยความด่วนมากนี้ และมีระบบการจัดการที่ดีในประเทศเรา ที่เราควรทราบเพื่อจะได้รักษาอย่างทันท่วงที และได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ โรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบเฉียบพลัน (อัมพาต) และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 

ข้อสำคัญที่สุดคือ ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปหมายถึงเนื้อเยื่อที่ขาดเลือดและตายไปมากขึ้น ยิ่งเราไปเร็วเท่าไร เรายิ่งรักษาเนื้อเยื่อต่างๆ เหล่านั้นได้ดีมากขึ้น และเพิ่มตัวเลือกในการรักษาได้ดีขึ้น การไปถึงจุดที่รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้ใน 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือดีกว่านั้นคือภายใน 3 ชั่วโมงแรก หลังเกิดอาการ จะสามารถให้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำได้ (ถ้าเหมาะสมและไม่มีข้อห้าม) 

แต่ถ้านานกว่านั้นจะต้องใช้การให้ยาทางหลอดเลือดแดงหรือใช้สายสวนนำอุปกรณ์เข้าไปพาลิ่มเลือดออกมาซึ่งขั้นตอนหลังนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ขั้นสูง และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ นั่นคือไม่สามารถทำได้ทุกที่ โอกาสรักษาจะยิ่งลดลง

ส่วนการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนั้น แม้ว่าปัจจุบันการรักษาผ่านการสวนสายสวนหัวใจจะเป็นการรักษามาตรฐาน แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำจึงยังเป็นทางเลือกที่ดี ทำได้ง่ายและทำได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ถ้าเหมาะสมและไม่มีข้อห้าม) แต่ก็ต้องมาถึงจุดที่สามารถให้ยาได้เร็วเช่นกัน

การที่จะมาพบแพทย์ได้เร็วนั้นมี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยตัวเราและปัจจัยของโรงพยาบาล สำหรับปัจจัยของโรงพยาบาลนั้น ในปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนมีระบบจัดการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสองภาวะนี้แล้ว เมื่อมาถึงโรงพยาบาลจะมีทางด่วนพิเศษเพื่อให้เร็วสูงสุด หากโรงพยาบาลนั้นจัดการไม่ได้จะมีระบบส่งต่อและประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และสิทธิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมหมดในทุกสิทธิ์

สำหรับปัจจัยตัวเรานั้น เราต้องทราบว่าอาการใดที่ต้องรีบ คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงเฉียบพลัน มีอาการปวดร้าวไปไหล่หรือกราม ใจสั่นรุนแรง ใกล้จะเป็นลม เหงื่อออกท่วมตัว อาการเหล่านี้สำคัญสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ และอาการแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน พูดฟังไม่รู้เรื่องเฉียบพลัน เดินเซ หน้าเบี้ยวครึ่งซีก เป็นอาการสำคัญของหลอดเลือดแดงสมองตีบเฉียบพลัน

ต้องเตรียมตัวเอาไว้บอกคนในบ้าน โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงเช่นเบาหวาน ความดัน ไขมัน หรือผู้สูงวัย หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จะทำอย่างไร ถ้ามีรถ ไม่ว่ารถส่วนตัวหรือรถรับจ้างจะส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั้นอยู่ตรงไหน เพราะไปเองจะเร็วกว่ารอรถโรงพยาบาลมารับ ถ้าไม่มีรถให้โทรสายด่วน 1669 จัดหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงให้เรียบร้อย   

การเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าแบบนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราไม่พลาดเวลาที่จะทำการรักษาได้ดีที่สุด และจากข้อมูลที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เสียโอกาสในการรักษาจากเวลาที่ล่าช้า ก็มาจากการล่าช้าก่อนมาถึงโรงพยาบาลนั่นเองAdvertising