สุขภาพและกีฬา

ประกันกับการรักษาพยาบาล

Published 5 ก.พ. 2019

By อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว

health-insurance-health-and-sport-Rabbit-Today-banner

ในยุคปัจจุบันที่คนไทยทุกคนมีสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม หรือเบิกจ่ายกับทางราชการ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานก็มีเงินสวัสดิการให้เวลาเจ็บป่วย วันนี้เราจะมาตอบคำถามว่าประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตยังจำเป็นอยู่ไหม

การทำประกันภาคสมัครใจเป็นการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง แม้ว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลของเราในปัจจุบันจะดีพอสมควรอยู่แล้ว แต่บางครั้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา ก็อาจมีความไม่สะดวกกับชีวิตการทำงาน เช่น เวลาไม่ตรงกัน หรือระยะเวลาที่รอคอยอาจจะนาน

บางคนก็เลือกทำประกันเพิ่มเติม หรือบางคนจะต้องสูญเสียรายได้เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ถึงค่ารักษาพยาบาลจะไม่เสียก็ตามที การทำประกันอาจจะคุ้มครองความเสี่ยงตรงนี้ได้เช่นกัน

จากประสบการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้และระบบประกันสมัครใจพอสมควร ผมมีข้อแนะนำดีๆ ให้ทุกท่านพิจารณาก่อนจะซื้อหรือไม่ซื้อประกันครับ

ประการที่ 1 คือเงื่อนไขความครอบคลุม ว่าครอบคลุมการเสียชีวิต ครอบคลุมความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ หรือครอบคลุมแค่อุบัติเหตุ สามารถศึกษาได้จากเอกสารประกันหรือจากตัวแทนครับ

ประการที่ 2 คือ ครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน ส่วนมากประกันจะครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน หากต้องการความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกด้วยต้องเลือกเงื่อนไขประกันให้ดีนะครับ

ประการที่ 3 โรคที่ยกเว้น โรคที่ไม่คุ้มครองในกรมธรรม์ อันนี้สำคัญนะครับ อ่านเงื่อนไขดีๆ บางอย่างไม่คุ้มครองมะเร็ง บางอย่างไม่ครอบคลุมการรักษาและหัตถการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาและวินิจฉัยหลัก ข้อสามนี่เกิดปัญหาพอสมควร ก่อนทำประกันควรพูดคุยกับตัวแทนและศึกษาเอกสารให้ดีก่อนครับ

ประการที่ 4 วงเงินประกัน เราได้ค่าห้องเท่าไร ค่าแพทย์ตรวจเท่าไร ค่ายาแต่ละครั้ง ค่าผ่าตัด และต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่ เงื่อนไขตรงนี้ทางผู้ทำประกันและทีมการรักษาจะทราบจากการตรวจสอบเมื่อเข้ารับการรักษา ทำให้สามารถคิดคำนวณค่าใช้จ่ายให้สมเหตุผลและได้ประโยชน์สูงสุด

แต่ไม่ว่าเราจะทำประกันแบบใดเท่าใดก็ตาม ก็ไม่ควรนำเงื่อนไขประกันมาเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจรักษาเหนือกว่าเหตุผลทางการแพทย์ครับ เพราะประกันเป็นแค่เครื่องมือลดความเสี่ยงเท่านั้น 

และสุดท้าย อย่าลืมประกันตัวเองและลดความเสี่ยง ด้วยการรักษาสุขภาพตัวเอง เป็นประกันที่ลงทุนต่ำที่สุดและได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดครับAdvertising