สุขภาพและกีฬา

รู้ก่อนดื่ม

Published 9 เม.ย. 2019

By อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว

Standard-drink-health-and-sport-Rabbit-Today-banner

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของคนเรา หนึ่งในคำถามสุขภาพทั้งการสอบถามทั่วไป หรือการซักประวัติทางการแพทย์ คือการประเมินปริมาณแอลกอฮอล์จากการดื่ม และระยะเวลาที่ดื่มมาตลอด 

สำหรับเรื่องระยะเวลาที่ดื่มมาตลอดนั้น สามารถระบุได้ง่าย สามารถคำนวณได้ง่าย เพราะเป็นหน่วยเวลาที่เราเห็นชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัน เดือน ปี สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์เรามักจะนับเป็นหน่วยปริมาณเท่าไรต่อสัปดาห์ และดื่มต่อเนื่องมาเป็นเวลากี่ปี เพื่อมาประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค

ส่วนปริมาณการดื่มนั้น จำเป็นต้องมาเทียบหน่วยให้เท่ากัน เพราะคนเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เหมือนกันและปริมาณที่ไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องมีหน่วยกลางมาใช้เปรียบเทียบ หน่วยที่เราใช้เป็นมาตรฐานปัจจุบันเรียกว่า ‘ดื่มมาตรฐาน’ (Standard drink) แต่ละประเทศจะกำหนดดื่มมาตรฐานไม่ตรงกันทีเดียวนัก แต่ตัวเลขจะใกล้เคียงกันที่ 10-14 กรัม ของแอลกอฮอล์ต่อหนึ่งดื่มมาตรฐาน สำหรับประเทศไทยถือตามกำหนดขององค์การอนามัยโลกคือ 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 10 กรัมแอลกอฮอล์

วิธีการคำนวณคือ (เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ x ปริมาณเป็นซีซีหรือมิลลิลิตร x 0.789) /100 จะได้ปริมาณการดื่มออกมาเป็นกรัมแอลกอฮอล์ และหากต้องการทราบดื่มมาตรฐานก็นำค่ากรัมที่ได้หาร 10 นั่นเอง

ก่อนดื่ม ต้องรู้,สุขภาพและกีฬา.Rabbit Today

ตัวอย่างเช่น เบียร์ (5%) หนึ่งกระป๋อง 330 ซีซี เท่ากับ (5x330x0.789) /100 เท่ากับ 13.01 กรัมแอลกอฮอล์หรือ 1.3 ดื่มมาตรฐาน

อีกหนึ่งตัวอย่างคือ วิสกี้ (40%) หนึ่งเป๊ก 30 ซีซี เท่ากับ (40x30x0.789) /100 เท่ากับ 9.4 กรัมแอลกอฮอล์หรือ 0.94 ดื่มมาตรฐาน จะเห็นว่าเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีกรีหรือเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงขึ้น แค่ปริมาณไม่มากก็ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงมากแล้ว

คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสุขภาพต่างๆ และคำแนะนำด้านอาหารของสมาคมต่างๆ ในโลกได้ให้คำแนะนำว่า ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ถ้ายังไม่สามารถลดเลิกได้ ให้ดื่มไม่เกินมาตรฐาน สำหรับผู้ชายไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐานต่อวัน หรือไม่เกิน 14 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์ สำหรับผู้หญิงไม่เกิน 1 ดื่มมาตรฐานต่อวัน หรือไม่เกิน 7 ดื่มมาตรฐานต่อสัปดาห์

นอกจากความเสี่ยงโรคต่างๆ อันเกิดจากแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีเรื่องของความอ้วนด้วย เพราะอย่าลืมว่าแอลกอฮอล์หนึ่งกรัมให้พลังงานถึง 7 กิโลแคลอรีต่อกรัมเลยนะครับ สูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเสียอีกAdvertising