สุขภาพและกีฬา

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก สำคัญกว่าที่คิด

Published 26 ก.พ. 2019

By อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว

Tdap-Vaccine-health-and-sport-Rabbit-Today-banner

วัคซีนรวมคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เป็นวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดให้เด็กทุกคนฟรี ในเวลาต่อมาของชีวิตหลายคนได้รับวัคซีนนี้ซ้ำอีก ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์จะมีการฉีดกระตุ้นบาดทะยัก และเวลาที่ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผล เราจะได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักเพื่อป้องกันโรค 3 เข็มเลยทีเดียว

ในภาวะปกติของร่างกายนั้น เมื่อได้รับวัคซีนแล้วร่างกายจะได้รับการกระตุ้น ให้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคที่ฉีดวัคซีน หรือสามารถลดทอนความรุนแรงและผลแทรกซ้อน หากมีการติดเชื้อโรคที่ได้รับวัคซีนนั้น

ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างมีวันเสื่อมถอยและลดลงตามกาลเวลา หากไม่มีการกระตุ้น ภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ ไอกรนและบาดทะยักก็ลดลงเช่นกัน ทำให้เรายังมีรายงานผู้ป่วยที่ป่วยด้วยสามโรคนี้อยู่ประปรายและบางครั้งถึงกับมีการระบาดที่ต้องลงไปสืบสวนและควบคุมโรค ยิ่งอายุมากขึ้นระดับภูมิคุ้มกันยิ่งลดลง จนบ้างครั้งต่ำกว่าระดับที่จะปกป้องคุ้มกันได้

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศแนวทางการฉีดวัคซีนรวม 3 โรคนี้ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ได้รับวัคซีนเอง และลดการแพร่กระจายเชื้อ ในฐานะพาหะนำโรคด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดเด็กแรกเกิดกับผู้สูงวัย บางครั้งคุณไม่ป่วยแต่อาจแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลต่างๆ เหล่านี้ได้

คำแนะนำในการฉีดวัคซีนนั้นคือ (อ้างอิงจากแนวทางวัคซีนในผู้ใหญ่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2560)

1. แนะนำกระตุ้นด้วยวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก ทุก 10 ปี คิดง่าย ๆ ปีที่อายุลงท้ายด้วยเลขศูนย์ เริ่มตั้งแต่ 20, 30, ...

2. แนะนำทดแทนวัคซีนตามข้อที่ 1 ด้วยวัคซีนรวม บาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) 1 ครั้งในช่วงชีวิต โดยเฉพาะหากอายุมากกว่า 65 ปี

3. หากจะต้องฉีดวัคซีนบาดทะยักในกรณีเกิดบาดแผล จะเลือกทดแทนด้วยวัคซีนในข้อ 1 หรือว่ามีหนึ่งครั้งที่ใช้วัคซีนในข้อ 2 ก็ได้ และสามารถนับทบอีก 10 ปี แบบข้อ 1 ต่อไปได้เลยสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไป

4. แนะนำฉีดวัคซีน บาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ 1 เข็มในการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 หรือ 3 โดยเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ เพราะมีความสำคัญมากในการลดการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กทารก และฉีดแบบนี้ทุกครั้งในการตั้งครรภ์ต่อไปโดยไม่คำนึงว่าจะได้รับวัคซีนตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 มาก่อนหรือไม่ (หวังผลปกป้องเด็กทารก) หรือจะใช้สูตรการฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ แบบที่มีมาก่อนหน้านี้ก็ได้

หรือปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านได้วันนี้ครับ จะได้ปกป้องทั้งตัวท่านเองและคนที่ท่านรักAdvertising