สุขภาพและกีฬา

What is Functional Training?

Published 11 พ.ย. 2018

By มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

What-is-Functional-Training-health-and-sport-Rabbit-Today-banner

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินการออกกำลังกายแบบ ‘Functional Training’ และไม่ค่อยชอบคำนี้ เพราะมีความเข้าใจและตีความหมายไปในทิศทางที่ต่างกัน

แต่ผมเชื่อว่า แต่ละคนมีความต้องการของ Functionality ที่ต่างกันไป และโดยเฉพาะในแต่ละสายอาชีพ ยกตัวอย่างเช่น เทรนเนอร์จะแปลความหมาย Functional Training คือ การออกกำลังกายที่มีครบทุกด้าน (3 มิติ) หรือการออกกำลังกายบนพื้นที่ไม่มั่นคง (Unstable Surface Training) โค้ชก็จะแปลความหมาย Functional Training คือการฝึกให้แข็งแรงขึ้น จากการเล่นท่าพื้นฐาน และท่าที่เฉพาะเจาะจง สำหรับกีฬาแต่ละประเภท และในส่วนของนักกายภาพ ส่วนมากจะตีความหมาย Functional Training เป็นการฟื้นฟูการขยับตัว ความสมดุลของกล้ามเนื้อ หรือความสามารถในการขยับตัว

โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันยากที่จะแปลความหมายคำว่า Functional Training ออกมาเพียงแค่ 1 ประโยค เพราะแต่ละคน หรือแต่ละท่าออกกำลังกาย มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน ความ Functionality ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ท่าออกกำลังกายท่าใดท่าหนึ่ง แต่รวมถึงปัจจัยอื่นด้วย เช่น แบบแผนของการกระทำในแต่ละท่า ลักษณะเฉพาะของการเทรน การมีปฏิสัมพันธ์ กับการเทรนรูปแบบอื่น หรือแม้กระทั่งความพร้อมของร่างกายและทางใจ และรวมไปถึงภาพรวมของการเทรน

แทนที่เราจะบอกว่าท่าออกกำลังกายนี้ Functional หรือ ไม่ Functional เราสามารถแยกเป็น ท่าออกกำลังกายแบบทั่วไป และท่าออกกำลังแบบเจาะจง ท่าออกกำลังกายแบบเจาะจง (Specific Training) จะยึดหลักของการฝึกซึ่งตรงกับสิ่งที่ร่างกายเราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบพลังงาน หรือการขยับตัว

โดยในส่วนของการออกกำลังกาย หรือท่าออกกำลังกายทั่วไป (General Training) ก็จะเป็นท่าพื้นฐาน ที่เป็นการออกกำลังหลายข้อต่อหรือข้อต่อเดียว โดยใช้น้ำหนัก และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรง ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เจาะจงสักเท่าไร แต่อย่าลืมว่าก็ยังมีประโยชน์

สำหรับเราหลายๆ คน ท่าออกกำลังกายที่ขยับในทิศทางเดียว ไม่ได้ให้ความเจาะจงกับเราขนาดนั้น ถ้าเรามีเป้าหมายที่เจาะจง แต่เราไม่สามารถเรียกท่าพวกนี้ว่าเป็น Non Functional ได้ เพียงแต่มันไม่ได้เจาะจงมากแค่นั้นเอง เพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าการที่เรามีความ Function ได้ดี มันขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามที่มี ถ้าเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรง ก็จะช่วยทำให้ทำให้เรามีความ Function ได้ดีขึ้น

จริงๆ แล้วมันไม่มีโปรแกรมออกกำลังกายที่ดีหรือไม่ดีหรอกครับ แต่จะมีอันที่ดีและเหมาะกว่าสำหรับบางคน เช่น การเทรนนักกีฬาอาจจะใช้ท่าการออกกำลังกายที่มีการขยับตัวหลายทิศทาง และต้องใช้ระบบประสาทสัมผัสมากหน่อย แต่ในกลุ่มคนทั่วไปอาจจะให้ทำเพียงแค่ท่าธรรมดาทั่วไป เพื่อสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงได้แล้วก็เพียงพอ และ Functional พอสำหรับคนกลุ่มนี้

ยกตัวอย่าง คนสูงอายุ อาจจะฝึกการทรงตัว หรือเพียงแค่ทำท่า Bicep Curls แค่นี้ก็อาจถือว่า Functional สำหรับกลุ่มนี้แล้ว เพราะช่วยป้องกันการล้ม และช่วยให้แขนมีแรงถือของมากขึ้น สรุปง่ายๆ คือ เราไม่สามารถบอกได้ว่าท่านี้ Functional หรือ ไม่ Functional แต่เราบอกได้จากผลลัพธ์ที่ได้ของโปรแกรมนั้นๆAdvertising