ข่าว

นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia

Published 10 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

Art-DIASPORA-news-beat-Rabbit-Today-banner

นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม นำเสนอนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยกระแสการเคลื่อนย้ายของผู้คน นับตั้งแต่การปะทุขึ้นของสงครามเวียดนาม รวมถึงแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่น การถูกบังคับโยกย้ายจากถิ่นที่อยู่ การกลับถิ่นฐานเดิม และภาวะผสมผสานพันทาง ภายใต้ความมุ่งหมายที่จะสร้างบทสนทนาระหว่างการพลัดถิ่นและการเคลื่อนย้าย ผ่านงานศิลปะ

นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นิทรรศการนี้จะสำรวจนิยามปรากฏการณ์การพลัดถิ่นหลัก 3 ประการ กล่าวคือ การย้ายออก (Exit) หรือการจากบ้านเกิดไปด้วยเหตุผลส่วนบุคคลหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การถูกเนรเทศ (To be Exiled) ทั้งในฐานะปัจเจกหรือกลุ่มชน การจากบ้านเกิดที่บ่อยครั้งเป็นด้วยเหตุผลทางการเมือง และการอพยพลี้ภัย (Exodus) ในฐานะกลุ่มชนไร้รัฐและถูกขับไล่ ที่ต้องหลบหนีจากวิกฤตบ้านเมืองหรือสงคราม 

นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ประเด็นว่าด้วยการย้ายออก การเนรเทศ และการลี้ภัย เป็นพื้นฐานในการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของการพลัดถิ่นของศิลปินที่เป็นที่รู้จักและศิลปินหน้าใหม่ทั้ง 18 คน ซึ่งทำงานโต้ตอบกับประเด็นของนิทรรศการ ผ่านผลงานศิลปะที่ทั้งกระตุ้นความสนใจและท้าทายความคิด ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีอยู่แล้ว หรือผลิตขึ้นมาใหม่ให้กับนิทรรศการโดยเฉพาะ

นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นิทรรศการจะสะท้อนให้เห็นแนวคิดของการพลัดถิ่นผ่านประสบการณ์ของศิลปิน ว่าด้วยการโยกย้ายเปลี่ยนผ่านและตั้งถิ่นฐานใหม่ ทั้งยังสำรวจสภาวะการโยกย้ายถิ่นฐานและการพลัดถิ่นที่มีส่วนในการก่อรูปก่อร่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีฐานะเป็นภูมิภาคที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาAdvertising