ข่าว

‘Sick Boy เด็กห่วย’ นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของศิลปิน ประวิทย์ ล้ำเจริญ

Published 10 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

Art-Sick-Boy-News-Beat-Rabbit-Today-Banner-1

‘Sick Boy เด็กห่วย’ นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของศิลปิน ประวิทย์ ล้ำเจริญ กับนัมเบอร์วันแกลอรี่ เป็นผลงานจิตรกรรมที่นำเอาศิลปะจากการวาดภาพเหมือนจริงด้วยการใช้เสน่ห์ของฟรอยด์ที่แวววาว มันวาว มาปรับเปลี่ยนเทคนิคการวาดภาพโดยใช้แทนผิวมนุษย์ด้วยฟรอยด์หรืออลูมิเนียม 

‘Sick Boy เด็กห่วย’ นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของศิลปิน ประวิทย์ ล้ำเจริญ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเองมาโดยตลอด ‘Sick Boy เด็กห่วย’ ผลงานชุดนี้นับเป็นการคลี่คลายของตัวศิลปินเอง แสดงออกไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน สื่อสารด้วยอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน โดยใช้รูปแบบที่เป็นภาพเหมือน (Portrait) ‘เด็กอ้วน’ สื่อถึงเด็กในยุคสมัยใหม่ โดยให้คล้ายกับคาแร็กเตอร์ของศิลปินที่เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในรูปแบบชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่จู่โจมและไม่สามารถปฏิเสธรูปแบบชีวิตโลกแห่งวัตถุจนถูกกลืนกิน ด้วยโลกแห่งความมันวาว โลกสีผิวสังเคราะห์ (Synthetic Color) เกิดเป็นชุดผลงาน ‘Sick Boy เด็กห่วย’ ขึ้นมา

‘Sick Boy เด็กห่วย’ นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของศิลปิน ประวิทย์ ล้ำเจริญ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ประวิทย์ ล้ำเจริญ--ศิลปิน เกิดที่จังหวัดสุราษธานี จบการศึกษาจากปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลพิเศษ ระดับเยาวชน 14-17 ปี ศิลปกรรม ครั้งที่ 19, รางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร์ ข้าวคือชีวิต, รางวัลชมเชยศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 3 ,รางวัลดีเด่นศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 5,รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 24, รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 ทุนสนับสนุนสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนนท์ และเข้าร่วมแสดง Art Stage Singapore 2018 by number1galleryAdvertising