ข่าว

ต้นกำเนิดอุลตร้าแมน กับปางพระพุทธรูปแปลก แตกต่าง

Published 12 ก.ย. 2019

By ธีรภัทร์ เตชะเอื้อย

พระอุลตร้าแมนและพระปางต่างๆ

ทุกสิ่งอย่างล้วนมีความหมายและคุณค่าในตัวเอง หากมองเพียงผิวเผิน ‘พระอุลตร้าแมน’ อาจดูเป็นเรื่องสนุก แต่หลายคนมองว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธศาสนา เพราะภาพลักษณ์อุลตร้าแมนนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ถูกมองเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ตัวหนึ่งที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเสมอมา ทว่าวันนี้ถูกนำมาเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาจึงอาจไม่ชินตาต่อสาธารณชน

สมโพธิ แสงเดือนฉาย คือคนไทยที่ให้กำเนิดอุลตร้าแมน โดยมีต้นแบบความคิดจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัย ปางเปิดโลก (พระอัฏฐารส) ไอเดียนี้ได้รับการยอมรับหลังจากที่สมโพธิ เสนอกับบริษัทโตโฮโปรดักชั่นส์ ว่าจะสร้างยอดมนุษย์แห่งเอเชีย ตอนที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน และธนาคารมิตซุย ไปศึกษาต่อด้านเทคนิคภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ความผูกพันกับศาสนามาโดยตลอดตอนเป็นเด็กวัด ภาพจำในหัวของสมโพธิ คือพระพุทธศาสนาสอนแต่สิ่งดี และมีคุณธรรม คาแร็กเตอร์ของอุลตร้าแมนเลยดูเป็นยอดมนุษย์ที่มีคุณธรรม นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปสู่ยอดมนุษย์ฮีโร่อย่างอุลตร้าแมน

ภาพพระอุลตร้าแมน

หากเปิดมุมมองในโลกของศิลปะ ศิลปินหลายท่าน อย่าง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในผลงานพระอุลตร้าแมน ว่าเป็นงานศิลปะที่มีความหมาย และไม่ได้ทำลายพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบว่าอุลตร้าแมนก็คือฮีโร่ ที่ผดุงคุณธรรม ละความชั่ว ส่วนคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ผลงานในด้านศิลปะนั้นไร้ขอบเขต หากตีความหมายไปในเชิงบวกก็เป็นผลดี แต่เมื่อไหร่ที่ตีความกลับกันปัญหาก็จะเกิดทันที

ในมุมมองของพระมหาไพรวัลย์ พระนักคิดจากวัดสร้อยทอง เผยว่า “พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เจตนานั้นเป็นกรรม อะไรที่เราทำขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ขอให้ศรัทธาและมั่นใจ ถ้าเรามีเจตนาที่ดี สิ่งที่ดีจะสะท้อนกลับมา” บางสิ่งบางอย่างมันมีเหตุผลและความหมาย เราควรเปิดใจรับฟังเหตุผลก่อนตัดสินใจวิพากษ์วิจารณ์ บางคนมีความคิดที่แตกต่างออกไป อาจไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยทีเดียว

จะว่าไปแล้ว พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่หลายคนไม่คุ้นตานั้นมีปรากฏอยู่มากมายในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นที่เคารพบูชาจากชาวบ้านพุทธศาสนิกชนโดยไม่ระคายใจ 

ปางพระเกศธาตุ

ปางพระเกศธาตุ พระอริยาบถขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายลงบนพระเพลา ยกฝ่าพระหัตถ์ขวาขึ้น เป็นกิริยาเสยพระเกศา

ปางประดิษฐานรอยพระบาท

ปางประดิษฐานรอยพระบาท พระอริยาบถยืน พระบาทซ้ายเหยียบหลังพระบาทขวา เป็นกิริยากดรอยพระบาท พระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลา ตั้งพระทัยประดิษฐานรอยพระบาทให้ปรากฏชัด

ปางนาคาวโลก

ปางนาคาวโลก อิพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาห้อยเยื้องมาข้างหน้าวางไว้ที่พระเพลาด้านซ้าย พระหัตถ์ซ้ายปล่อยลงข้างพระองค์ตามปกติ เอี้ยวพระวรกายผินพระพักตร์เหลียวไปข้างหลัง (บางแบบพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ)

ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ

ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ หลวงพ่อพุทธอุปถัมภ์ วัดเสนาสนาราม ชาวบ้านเชื่อว่าขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขภาพที่แข็งแรง

ปางเสพสังวาส

ปางเสพสังวาส เป็นพระพุทธรูปของนิกายวัชรยาน เป็นลักษณะที่มีหญิงสาวนั่งคร่อมอยู่บนพระพุทธรูป ซึ่งพระพุทธรูปปางนี้มีปรากฏอยู่จริงใน ทิเบต ภูฏาน และจีน มีความเชื่อเรื่องหนทางการหลุดพ้นจากกิเลสทุกชนิด

ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา เป็นของคู่กัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อะไรๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม ความทันสมัยอาจแทรกตัวแทนที่ความล้าหลัง แต่คุณค่าของอดีตก็ไม่อาจถูกลบเลือนง่ายๆ หากเปิดใจและรับฟัง ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ สังคมของทุกคนจะไร้ความขัดแย้ง นั่นคือกระบอกเสียงที่จะทำให้สังคมพัฒนาAdvertising