ข่าว

กรุงเทพฯ เมืองไร้สาย

Published 1 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

bangkok-no-cable-line-news-beat-Rabbit-Today-banner

ใครผ่านไป-ผ่านมา ย่านถนนวิทยุ จะสังเกตเห็นว่ามีการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ตามโครงการ ‘เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนวิทยุ’ โครงการดังกล่าวมีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นเจ้าภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ที่ต้องการเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง 

กับล่าสุด ภาพฝันที่พวกเราอยากเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองไร้สายแบบแท้ทรู กำลังจะเป็นจริงแล้ว เมื่อ ครม. มอบหมาย กทม. ให้เป็นเจ้าภาพ เดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดิน คาดว่าจะเริ่มปลายเดือน พ.ค.นี้ หลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประสาน กสทช. ให้เป็นพี่เลี้ยงโครงการ ตั้งเป้าการขุดวางท่อร้อยสายทั่วกรุงเทพฯ ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เพื่อกรุงเทพฯ สะอาด ภูมิทัศน์เมืองสวยงาม สมกับเป็นมหานครอาเซียน 

หลังจากได้รับทราบมติ กทม. ได้หารือกับ กสทช. พร้อมทั้งเดินหน้าแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการดำเนินงานจะต้องไม่กระทบกับผิวจราจร ซึ่งการวางท่อร้อยสายนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะใช้พื้นที่ทางเท้า ความกว้างไม่เกิน 40 เซนติเมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร (ปกติทางเท้าในกรุงเทพฯ กว้างประมาณ 1.5-2 เมตร) ขณะที่การนำสายไฟฟ้าลงดินจะต้องขุดบนผิวจราจรที่ความลึกประมาณ 4 เมตร 

ทั้งนี้ กทม.จะดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายฯ บนถนนสายหลัก สายรอง รวมถึงเส้นทางลัด และเส้นทางในซอยที่มีการพาดสายทั่วกรุงเทพฯ รวม 2,450 กิโลเมตร ตามระยะทางเท้า แบ่งการดำเนินการเป็น 4 พื้นที่ โดยจะเริ่มพร้อมกันทั้ง 4 พื้นที่ และตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2562 ในทุกเส้นทางจะต้องขุดวางท่อร้อยสายและนำสายสื่อสารลงดินอย่างน้อยเฟสละ 150 กิโลเมตร

โดยประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการวางสายสื่อสารลงดิน และ กสทช. ยังให้คำแนะนำในการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้โครงการฯ เดินหน้าอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญAdvertising