ข่าว

กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์…เมืองสว่าง

Published 9 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

Bangkok-Street-lamp-news-beat-Rabbit-Today-banner

ใครๆ ก็บอกว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ แต่ไหงตามถนน ตรอกซอกซอย สวรรค์ของเราถึงมืดมิดเป็นหนังฟิล์มนัวร์ ไม่มีแสงไฟสว่างไสวเหมือนภาพสวรรค์ที่ว่าเล่า

สถิติการก่ออาชญากรรม ทั้งปล้น จี้ ฆ่า ข่มขืน (โอย…น่ากลัวไปเสียหมด) มักเกิดขึ้นในจุดที่แสงสว่างเข้าไปไม่ถึง และนี่เป็นปัญหาที่ กทม. รู้ กทม. เห็น และพยายามเร่งแก้ไขมาโดยตลอด เห็นได้จากโครงการ ‘กรุงเทพฯ เมืองสว่าง’ ภายใต้แนวคิดของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ที่มีการเร่งดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้านคือ หนึ่ง เมืองสว่างสวนปลอดภัย ซึ่งเป็นการปรุงปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ในพื้นที่เขตต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้งานจำนวนมากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อสวนปลอดภัยจะต้องครอบคลุมไปถึงพื้นที่ทางเข้า-ออกสวน พื้นที่ข้างเคียงในระยะเหมาะสมที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วย  

สอง เมืองสว่างสะพานปลอดภัย  ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาสะพานลอยต่างๆ ที่ประชาชนต้องเดินสัญจรให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาอาชญากรรมบนสะพานลอยมีจำนวนมาก ดังนั้น กทม.จะต้องเร่งสำรวจติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยทางขึ้น-ลงให้เพียงพอ อีกทั้งจะมีการสำรวจติดตั้งกล้องวงจรปิดซีซีทีวีเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

และสุดท้ายเมืองสว่างทางสะดวก ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงทางเดินทางตรอก ซอย ทางเดินริมคลองติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในระยะห่างที่เหมาะสมอีกทั้งในแนวทางสัญจรจะต้องไม่มีพื้นที่รกร้างพื้นที่ว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม

โครงการดังกล่าวริเริ่มมาตั้งแต่ปี 61 ซึ่งล่าสุด มีการเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินการ ว่าทำจริงเห็นผลจริง การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้สำรวจใหม่ในปี 62 นี้ ได้กำหนดแผนการติดตั้งฯ ที่รวมทั้งสิ้น 4,165 ดวง ขณะนี้ได้ติดตั้งแล้ว 3,280 ดวง โดยคิดเป็น 82% อยู่ระหว่างติดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ย. 62 จำนวน 1,115 ดวง รวมทั้งสิ้น 4,395 ดวง ซึ่งผลการดำเนินงานติดตั้งนี้เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้

คงต้องปรบมือให้ท่านผู้ว่าฯ กับนโยบายและความตั้งใจจะทำให้กรุงเทพฯ ของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งๆ ขึ้น เปรียบกับสวรรค์ก็มิปานAdvertising