ข่าว

หนังสือ คัมภีร์ไฝ

Published 29 ต.ค. 2018

By Rabbit Today

Book-issue74-news-beat-Rabbit-Today-banner

ผู้เขียน: Joey Yap

ผู้แปล: อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์

หนังสือ คัมภีร์ไฝ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

‘ไฝ’ อาจเป็นจุดสังเกตบนใบหน้าที่มองเห็นได้ง่ายที่สุด แม้จะเป็นเรื่องของผิวหนังที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา ทว่าตามหลักศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าในตำราจีนแล้ว กลับมีคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายของไฝบนตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้า ลำตัว แขน และขา 

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปร่วมขุดคุ้ยหาความหมายและประเภทของไฝ ที่ชาวจีนเชื่อว่าสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพและโชคชะตาของมนุษย์ได้ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งเขียนขึ้น แต่เป็นศาสตร์ที่เหล่าจักรพรรดิและขุนพลจีนในอดีตใ ช้ทำความเข้าใจตัวตนของผู้คนมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี 

ความรู้อันทรงคุณค่าที่เปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ไม่แน่นะ ‘คัมภีร์ไฝ’ อาจเป็นคู่มือให้คุณใช้สำหรับอ่านลักษณะของผู้คนที่พบเจอในชีวิตประจำวันก็ได้  Advertising