ข่าว

สร้างสวน...บนคอนโดฯ

Published 16 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

CSV-CSR-issue209-news-beat-Rabbit-Today-banner

หัวใจของปรัชญา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ คือสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และจะดีแค่ไหน หากว่าเราจะสามารถปลูกพืชผักไว้รับประทานเองได้ที่บ้าน พูดถึงตรงนี้ อาจมีหลายเสียงค้านในใจ ‘บ้านฉันมีที่เท่ากระหยิบมือ จะปลูกพืชทำสวนได้อย่างไรกัน’ ตามมาอ่านเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะรู้ว่า ไม่ว่าจะพื้นที่เล็กแค่ไหน...บ้านเราก็มีสวนได้จริงๆ

ที่มาของการสร้างสวนของคนเมืองนี้ เป็นการน้อมนำแนวคิด ‘โคก หนอง นา โมเดล’ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกษตรพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ โดยลักษณะของโมเดลนี้คือการรู้จักบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ว่าแต่ ‘โคก หนอง นา’ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีคนเมืองได้อย่างไร...

โคก’ เปรียบได้กับหลังคาบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนในแต่ละปี เราสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงสร้างรางน้ำแล้วต่อท่อให้น้ำฝนไหลจากหลังคาลงไปสู่ที่กักเก็บ

หนอง’ เปรียบเสมือนที่กักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆ อาทิ โอ่ง ตุ่ม แท็งก์น้ำ หรือแม้กระทั่งถังน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเพาะปลูก หรือผ่านกระบวนการกรองฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปโภคบริโภคได้ในภายหลัง 

ส่วน ‘นา’ คือพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร ที่คนเมืองสามารถเลือกเพาะปลูกให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของตนเอง  

แล้วคนเมืองควรปลูกอะไร

ตามหลักการปลูกพืชผัก แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และใต้ดิน แต่เนื่องด้วยที่อยู่อาศัยคนเมืองส่วนใหญ่มีพื้นที่ไม่มากนัก อาจเลือกปลูกพืชผักแค่ 4 ระดับหลัง และเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ให้มากที่สุด

 • ระดับกลาง กล้วย มะม่วง ลำไย
 • ระดับเตี้ย มะกรูด มะนาว เสาวรส
 • ะดับเรี่ยดิน มะเขือเทศ ชะพลู สะระแหน่ 
 • ระดับใต้ดิน เผือก ข่า ตะไคร้ 

อันที่จริง มีพืชให้เลือกปลูกมากมายกว่า 80 ชนิด แต่ถามว่าควรใช้เกณฑ์ใดในการเลือกปลูก แบ่งง่ายๆ 3 วิธี

 • ปลูกตามจานโปรดของเรา
 • ปลูกตามความชอบ
 • ปลูกตามภูมิศาสตร์ของที่อยู่อาศัย

กรณีของคนที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม มีพื้นที่ใช้สอยน้อย สามารถทำสวนผักแนวตั้งได้ เช่น สร้างชั้นวางกระถางปลูก ทำระแนงไม้แบบตั้งพื้น หรือทำสวนลอยฟ้าด้วยการแขวนภาชนะปลูกจากด้านบน เป็นต้น

ทั้งนี้การปลูกพืชผักทำสวนของตัวเอง ส่งผลบวกมาสู่เจ้าของสวนในหลายมิติ เช่น...

 • ประหยัดเงิน
 • ช่วยให้คนที่พักอาศัยในบ้านรู้สึกผ่อนคลาย
 • ปลอดภัยจากสารเคมี
 • ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากสารพิษตกค้าง

แม้จะมีพื้นที่น้อยนิด แต่หากมีพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ พื้นที่เล็กๆ เหล่านี้ก็จะกลายเป็นประโยชน์กับชีวิตต่อไป ใครที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’Advertising