ข่าว

การกระทำไหน ทำให้ ‘พรรคการเมือง’ ถูกยุบได้ ไปดูกัน เช็กสาเหตุยุบพรรคการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน

Published 12 ก.พ. 2019

By Rabbit Today

dissolution-news-beat-Rabbit-Today-banner

พรรคการเมืองกับนักการเมือง เปรียบไปก็เหมือนกับคู่รัก หากวันหนึ่งวันใดที่มีสาเหตุทำให้พรรคการเมืองนั้นๆ ต้องถูกยุบพรรคขึ้นมา ก็เท่ากับว่าความรักครั้งนี้ระหว่าง ‘พรรคการเมือง’ และ ‘นักการเมือง’ ต้องหยุดลงกลางคัน ไปต่อมิได้ ต้องสวมคอนเวิร์สแยกทางกันตามระเบียบ 

ที่เกริ่นมาทั้งหมดนี้ Rabbit Today อยากให้คุณผู้อ่านได้ทราบถึงการกระทำต้องห้าม และสาเหตุที่นำไปสู่การยุบพรรค โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้ง ว่าแต่การกระทำแบบไหนกันที่เข้าข่ายให้ต้องยุบพรรค? 

การกระทำต้องห้าม สาเหตุสู่การ ‘ยุบพรรค’ กกต.พิจารณาความสิ้นสภาพพรรคได้เอง 

 1. ไม่แก้ไขข้อบังคับพรรคให้ถูกต้อง 
 2. ไม่ตั้งสาขาพรรคหรือมีสมาชิกตามที่กำหนด 
 3. ไม่จัดประชุมใหญ่หรือไม่ดำเนินกิจกรรมเกิน 1 ปี 
 4. ไม่ส่งผู้สมัคร สส.สองสมัย หรือ 8 ปีติดต่อกัน 
 5. มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย 
 6. พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ

กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค 

 1. กระทำการล้มล้างการปกครอง 
 2. กระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 
 3. ดำเนินกิจการแสวงกำไรมาแบ่งปันกัน 
 4. ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกควบคุม ครอบงำ ชี้นำ กิจกรรมของพรรค ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 5. เสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น จูงใจให้บุคคลเป็นสมาชิก 
 6. ตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดนอกราชอาณาจักร 
 7. พรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคสนับสนุนการกระทำ 

เอาละ พอทราบถึงสาเหตุและการกระทำต้องห้ามกันไปแล้ว คราวนี้ลองย้อนไปดูตัวอย่างพรรคการเมืองในอดีตสักหน่อย ว่ามีพรรคไหนที่โดนยุบพรรคบ้าง และเกิดจากสาเหตุอะไร? 

1. พรรคเสรีประชาธิปไตย จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2498 มีนายเมธ รัตนประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ บิดาของนาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเลขาธิการพรรค 

ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเลขาธิการพรรค เมื่อร้อยโทจารุบุตร ได้ลาออกจากตำแหน่ง และได้แต่งตั้งให้ บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งแทน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 11 คน นับเป็นพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. เข้าสภามากที่สุดเป็นอันดับ 3 เป็นรองแค่ พรรคเสรีมนังคศิลา ที่ได้ 83 คน และพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ 30 คน 

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2500 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 5 คนลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนถึง 6 คน พรรคเสรีประชาธิปไตยถูกยุบตามคำสั่งของคณะปฏิวัติ พร้อมกับพรรคการเมืองอื่นๆ เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2501

รวมสาเหตุยุบพรรคการเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน รั้งยังไงก็ต้องยุบ!,ข่าว,Rabbit Today

2. พรรคเพื่อประชาชนไทย จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 เป็นลำดับที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยมีนายดิเรก กลิ่นจันทร์ และนายวีระวัฒน์ สุวรรณปรีชา เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก พรรคเพื่อประชาชนไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยได้หมายเลข 29 แต่ไม่ได้รับเลือกแม้แต่ที่นั่งเดียว ขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทางพรรคเพื่อประชาชนไทยก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเช่นกัน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ทาง กกต. ได้ประกาศให้เป็นโมฆะเสียก่อน 

พรรคเพื่อประชาชนไทยถูกยุบพรรค เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนด

รวมสาเหตุยุบพรรคการเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน รั้งยังไงก็ต้องยุบ!,ข่าว,Rabbit Today

3. พรรคประชาราช เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดย นายเสนาะ เทียนทอง เพื่อที่จะดำเนินงานทางการเมืองหลังลาออกมาจากพรรคไทยรักไทย ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตั้งเป็นพรรค เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 แต่เดิมมี นายเสนาะ เทียนทอง เป็นหัวหน้าพรรค และมี นายฐานิสร์ เทียนทอง บุตรชายนายเสนาะ เป็นเลขาธิการพรรค 

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2554 ทั้งคู่ได้ลาออกไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย จึงทำให้ ดร.คัมภีร์ สุริยาศศิน รองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคแทน และที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีมติแต่งตั้งให้ ดร.คัมภีร์ สุริยาศศิน เป็นหัวหน้าพรรค และนางพรพิศ โกศลจิตร เป็นเลขาธิการพรรค พรรคประชาราชถูกยุบพรรคตามมติในที่ประชุม กกต. ครั้งที่ 33/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาราชครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ยุบเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรคประชาราช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ข้อ 108 ซึ่ง กกต.ได้มีประกาศออกมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้น 

รวมสาเหตุยุบพรรคการเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน รั้งยังไงก็ต้องยุบ!,ข่าว,Rabbit Today

สำหรับ ‘พรรคไทยรักษาชาติ’ ซึ่งมี ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าพรรค และนายมิตติ ติยะไพรัช เป็นเลขาธิการพรรค ที่ตกเป็นข่าวร้อนแรง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ถึงความไม่เหมาะสมในการเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งนายกฯ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการดึงสถาบันฯ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เป็นผลให้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำหลักฐานยื่นต่อ สำนักงาน กกต. กลาง เพื่อให้วินิจฉัยว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติขัดต่อกฎหมาย และระเบียบการหาเสียงของ กกต.หรือไม่ โดยนำกรณีดังกล่าวเสนอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ หลังพิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคดังกล่าวเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) กระทำการเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ มีรายงานว่า ขณะนี้กกต. ได้ให้สำนักงานฯ ยกร่างคำร้อง เพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ (อัปเดต : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 16:45 น.) ซึ่งผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไป…

อัปเดตล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากที่ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดพิจารณาและมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัยแล้ว โดยศาลใช้เวลาพิจารณา 1 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ ในที่สุดก็มีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องไว้พิจารณา หลังจากนี้จะให้พรรคไทยรักษาชาติชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วันต่อไปAdvertising