ข่าว

กทม.เก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะอัตราใหม่

Published 13 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

Garbage-collection-fee-news-beat-Rabbi-today-banner

การกำจัดขยะถือเป็นปัญหาสำคัญของคนเมืองเลยก็ว่าได้ ในแต่ละวันมีขยะจำนวนมากให้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บและนำไปกำจัดกันจนเหนื่อยเชียวละ แต่ก็ยังเอาชนะมันไม่ได้ เพราะมีขยะเกิดใหม่จากคนเมืองให้ตามเก็บทุกวัน ด้วยเหตุนี้ กทม.จึงมีการปรับค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดเก็บและกำจัดไปพร้อมกัน

ชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรม เนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของ กทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น ไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอย โดยบ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บเดือนละ 20 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ กทม.ต้องแบกรับภาระเป็นจำนวนมาก 

ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎในการกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไปที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน กำหนดค่าเก็บขนมูลฝอยเดือนละ 65 บาท และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ 155 บาท รวม 220 บาทต่อเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 นี้ ซึ่งรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขต และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

รู้แบบนี้แล้วก็พยายามช่วยกันลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดขยะให้น้อยลงเรื่อยๆ นะทุกคนAdvertising