ข่าว

ร่วมชิง ‘รางวัลองค์กรสุขภาพดีเป็นเลิศ’ รับจากมือ ‘เดวิด แบ็กแฮม’

Published 25 ก.ค. 2018

By Rabbit Today

AIA-Global-Ambassador-Banner

  นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่โครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ได้ริเริ่มสำรวจสุขภาพของพนักงานจากองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนมาถึงการสำรวจในประเทศไทยในปีนี้  มีองค์กรหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้ โดยองค์กรที่มีพนักงานไม่ต่ำกว่า 20 คนสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้าประกันกลุ่มของเอไอเอ ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://healthiestworkplace.aia.com จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ พนักงานในองค์กรนั้นๆ จะต้องทำแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่สำคัญ เอไอเอ ประเทศไทย จะมีการประกาศ ‘รางวัลองค์กรสุขภาพเป็นเลิศ’ พร้อมมอบรางวัลโดย ‘เดวิด แบ็กแฮม’ AIA Global Ambassador อีกด้วย

โครงการนี้เป็นการศึกษาโครงการต้นแบบ Britain’s Healthiest Workplace by UK Vitality รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับ RAND Europe องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านสุขภาพ และสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ สำหรับแบบสำรวจจะเจาะลึกสุขภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ความกังวล ความเครียด ฯลฯ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้องค์กรสามารถวางแผนเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเช่นกัน

 


Advertising