ข่าว

ประกาศจัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ใหม่ หลังเกิดอุบัติเหตุมีนิสิตบาดเจ็บ 5 คน

Published 4 พ.ย. 2019

By Rabbit Today

ประกาศจัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดีเดย์วันที่ 2 ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศจัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยใหม่ หลังเกิดอุบัติเหตุมีนิสิตบาดเจ็บ 5 คน จนมีคำถามตามมาว่าการขับรถในมหาวิทยาลัยทำไมต้องใช้ความเร็วสูงขนาดนั้น

ล่าสุดนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 พ.ย. 2562 เรื่องมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนปรนให้รถยนต์จากภายนอกสัญจรเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อผ่อนคลายปัญหาการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยในขณะที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีแดง ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบการจราจรของถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินนั้น 

บัดนี้ การก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวได้ดำเนินการใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเริ่มเดินรถถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และทางกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เพื่อเชื่อมต่อการจราจรระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินสามารถใช้งานได้แล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นสมควรคัดกรองรถยนต์ที่จะผ่านเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยจำกัดให้เฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยมีสภาพเหมาะสมแก่การเป็นสถานศึกษา ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความปลอดภัย และลดมลภาวะทางอากาศ อันจะส่งผลให้นิสิตเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถจักรยานและรถรางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอกำหนดมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนี้

มาตรการที่ 1

ห้ามรถยนต์ทุกประเภทที่ไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าออกประตูมหาวิทยาลัย ยกเว้นประตูงามวงศ์วาน 1 โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป 

มาตรการที่ 2

เวลาในการเปิดประตูเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3 ให้ผ่านเข้าออกเฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกเท่านั้น และประตูทั้ง 3 ประตู จะมีเวลาในการเปิดประตูเข้าออก ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.
  2. ประตูงามวงศ์วาน 1 ให้รถยนต์ผ่านเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ทั้งนี้ ในส่วนของประตูเข้า-ออก อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยจะหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบการจราจรพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน และจะดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในอนาคตต่อไป

ประกาศจัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มาตรการ ที่ 3 

การกำหนดเส้นทางการเดินรถในเขตการเรียนการสอน 

  1. รถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่สามารถผ่านเข้าออกบริเวณเขตการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยถนนชูชาติ กำภู ถนนระพี สาคริกและถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

มาตรการที่ 4 

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  1. รถยนต์ทุกประเภทและรถจักรยานยนต์ ต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

สาเหตุการประกาศจัดระเบียบการจราจรใหม่ครั้งนี้ เกิดภายหลังจากเมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งข้ามเลนชนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย เป็นผลให้นิสิต 5 คนบาดเจ็บAdvertising