ข่าว

รู้ยัง...กินข้าวช่วยลดโรคอ้วนได้

Published 8 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

Lose-Weight-by-Eating-Rice-news-beat-Rabbit-Today-banner

ผลการศึกษาที่นำเสนอในที่ประชุมยุโรปว่าด้วยโรคอ้วน (อีซีโอ) 2019 ในเมืองกลาสโกว์ ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นระหว่าง 28 เม.ย-1 พ.ค. ระบุว่า อัตราโรคอ้วนในประเทศที่บริโภคข้าวปริมาณมาก (เฉลี่ย 150 กรัมต่อวันต่อคน) อยู่ในระดับต่ำ ขณะประเทศที่กินข้าวน้อย (เฉลี่ย 14 กรัมต่อวัน) มีอัตราโรคอ้วนสูงกว่า 

แม้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการบริโภคพลังงาน (แคลอรีต่อคนต่อวัน) การศึกษา การสูบบุหรี่ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่อหัว และค่าใช้จ่ายสาธารณสุข พบว่าปริมาณข้าวที่บริโภคกับโรคอ้วนยังสัมพันธ์กันอยู่ดี 

นักวิจัยยังประเมินว่า หากกินข้าวเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณ หรือเพิ่มเป็น 50 กรัมต่อวันต่อคน พอๆ กับข้าว 1 ถ้วย ก็อาจช่วยลดอัตราโรคอ้วนทั่วโลกได้แล้วราว 1% หรือลดประชากรอ้วนวัย 18 ปีขึ้นไป จาก 650 ล้านคน อยู่ที่ 643.5 ล้านคน 

“ผลการศึกษาบ่งว่าอัตราโรคอ้วนในประเทศกินข้าวเป็นอาหารหลักอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น อาหารญี่ปุ่นหรืออาหารแบบชาวเอเชียที่ข้าวเป็นอาหารหลัก จึงอาจช่วยป้องกันโรคอ้วนได้ และเนื่องจากโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก จึงควรแนะนำประเทศตะวันตกให้กินข้าวมากขึ้นเพื่อป้องกัน” ศาสตราจารย์ โทโมโก อิมาอิ จากโดชิชา วีเมนส์ คอลเลจ ประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว
Advertising