ข่าว

ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 15 เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว

Published 10 ก.ค. 2019

By Dibsanist

ปลูกป่าชายเลน ปืที่ 15 เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว

จะมีสักกี่คนที่คิดว่า ‘เมืองสีเขียว’ เกิดขึ้นจากการปลูกป่าชายเลน นอกเหนือไปจากการปลูกป่าในเมือง

ถ้าเป็นเรื่องปลูกป่าละก็ ใครๆ ก็รู้กันอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องปลูกป่าชายเลนนี่สิ เมืองจะกลายเป็นสีเขียวได้อย่างไรกัน ถ้าอย่างนั้นก่อนเลี้ยวไปปลูกป่าชายเลนด้วยกัน ไปรู้จักป่าชายเลนกันสักนิดก่อนดีกว่า

‘ป่าชายเลน’ ถูกค้นพบขึ้นครั้งแรกเมื่อตอนที่ ‘คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส’ เดินทางมาถึงชายฝั่งตะวันตกของเกาะคิวบา ลักษณะพันธุ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์โกงกาง (Rhizophora sp.) และมีพันธุ์อื่นๆ บ้าง ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยา และความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน

ปลูกป่าชายเลน ปืที่ 15 เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว,Rabbit Today

ถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญในด้านนิเวศวิทยาละก็ ป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ รวมถึงวงจรสืบพันธุ์ วางไข่ อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน อีกทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์อื่นๆ อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเก็บกักตะกอนและกรองความสกปรกที่ถูกพัดพามาจากทะเล พูดกันง่ายๆ หากทิ้งขยะลงทะเล ป่าชายเลนก็จะรับขยะเต็มๆ นั่นเอง ทำให้มีมลพิษต่อชีวิตสัตว์ต่างๆ พอถึงตรงนี้แล้ว เริ่มมองเห็นปัญหากันแล้วใช่มั้ย 

ที่ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นแนวกั้นระหว่างบนบกกับทะเล ช่วยรักษาขอบของชายฝั่ง ไม่ให้ถูกคลื่นเซาะออกไป อีกทั้งยังมีความสำคัญในระดับเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

ปลูกป่าชายเลน ปืที่ 15 เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว,Rabbit Today

ที่เล่ามานี้ยังไม่หมด แต่คิดว่าก็คงจะเห็นความสำคัญของป่าชายเลนกันแล้ว

มีข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า มี 23 จังหวัดของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนตามชายฝั่งทะเล แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และเกาะต่างๆ ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตลอดไปจนถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่ง จากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยในปี พ.ศ.2504 พบว่ามีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,299,375 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของพื้นที่ประเทศ 

แต่ในปีพ.ศ.2534 กลับพบว่า พื้นที่ป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง 1,076,250 ไร่ ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว เพราะมีการบุกรุกตลอดระยะเวลา 30 ปี

ปลูกป่าชายเลน ปืที่ 15 เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว,Rabbit Today

อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ.2539 ได้มีนโยบายการฟื้นฟูป่าชายเลน อาทิ ปลูกป่าทดแทน และลดการบุกรุกทำลายป่า ทำให้ในปี พ.ศ.2543 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 1,578,750 ไร่ ยิ่งไปกว่านั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (ปี พ.ศ.2545–2549) ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า 1,250,000 ไร่ หากแต่ในปี พ.ศ.2547 พื้นที่ป่าชายเลนกลับเพิ่มขึ้นเป็น 1,581,134 ไร่เลยทีเดียว 

เห็นตัวเลขที่กลับมาเพิ่มขึ้นแล้ว เริ่มเห็นผืนป่าชายเลนกลับคืนมาในไม่ช้า

อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทยานยนต์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นและของโลก สำนักงานในเมืองไทยอย่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม ‘โตโยต้า ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 15’ ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนบางปู ป่าชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลาง ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการอยู่อาศัยของสัตว์ในระบบนิเวศชายเลน

ปลูกป่าชายเลน ปืที่ 15 เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว,Rabbit Today

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ ‘โตโยต้า เมืองสีเขียว...เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต’ เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเมือง โดยตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ไปแล้วกว่า 642,800 ต้น สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 8,400 ตันต่อปีเลยทีเดียว

แน่นอนว่า ไม่ได้แค่ขับเคลื่อนให้คุณไปสู่ทุกเส้นทาง แต่ยังขับเคลื่อนความสุขให้คุณทุกเส้นทางอีกด้วย

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ในกิจกรรม ‘โตโยต้า ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 15’ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และพลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก ได้นำอาสาสมัครกว่า 7,000 คน เข้าร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน 50,000 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 9 ไร่ และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายเลน ทั้งจัดเก็บและคัดแยกขยะ เพื่อนำไปกำจัดหรือรีไซเคิลต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ  

อ้างอิง: ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Advertising