ข่าว

มิวเซียมสยามและสภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ร.10

Published 20 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

มิวเซียมสยามและสภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

มิวเซียมสยามและสภากาชาดไทย จึงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และด้วยปัจจุบันนี้คนไทยมีความต้องการใช้เลือดสูงถึง 3,000 ยูนิตต่อวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดใหญ่และประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมีแนวโน้มในการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การบริจาคโลหิตจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไปได้ด้วย

มาร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตกับมิวเซียมสยามทุกท่าน จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าชมมิวเซียมสยามฟรี พร้อมของที่ระลึกแทนคำขอบคุณด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2225-2777 ต่อ 520, 521Advertising