ข่าว

รับสมัครนักแสดงโขนรุ่นใหม่

Published 28 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

รับสมัครนักแสดงโขนรุ่นใหม่

โอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนผู้มีใจรักการแสดงโขน ที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ‘สืบมรรคา’ ซึ่งจะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขน เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 โดยจะจัดให้มีการคัดเลือก ณ อาคารหอประชุม สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในเดือนมิถุนายนนี้

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 2 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า ขนาด 5 x 7 นิ้ว 1 ใบ
  • ภาพถ่ายสี-หน้าตรง 2 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา)
  • หนังสือรับรองความสามารถจากอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองสถานะภาพ ความประพฤติจากสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ฉบับ

โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์: www.khonperformance.comและเฟซบุ๊ก: Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

สอบถามโทร.0-2787-6840-2 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่ www.khonperformance.comAdvertising