ข่าว

‘ภาวะหมดไฟในการทำงาน’ เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่ง

Published 29 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

‘ภาวะหมดไฟในการทำงาน’ เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่ง

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ล่าสุด องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ขึ้นทะเบียนโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ในบัญชี International Classification of Diseases หรือ ICD-11 ซึ่งจะกลายมาเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคและการประกันสุขภาพใหม่ทั่วโลก โดยหนึ่งในบรรดาโรคที่ WHO เพิ่มเข้าไปใหม่นั้น มี ‘ภาวะหมดไฟในการทำงาน’ หรือ Burn-Out เป็นหนึ่งในรายชื่อของโรคใหม่ในบัญชี ICD ด้วย

โดย WHO นิยามภาวะ Burn-Out ว่าเป็นโรคที่เป็นผลจากการความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งยังไม่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งลักษณะอาการในสามกลุ่มคือ 1. รู้สึกหมดพลังหรือเหนื่อยล้า 2. รู้สึกว่าจิตใจห่างเหินจากงานและมีทัศนคติด้านลบต่องาน 3. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

การขึ้นทะเบียนภาวะ Burn-Out ครั้งนี้ทำให้มีการถกเถียงในแวดวงวิชาการของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลานับสิบๆ ปีสิ้นสุดลง WHO ระบุว่าสิ่งนี้เป็นภาวะที่น่ากังวลและควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ ก่อนจะขยายความรุนแรงไปยังส่วนอื่นๆ ของชีวิตนอกเหนือจากการทำงาน

ICD-11 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค.2022 ได้เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการจัดประเภทของ ‘พฤติกรรมทางเพศที่ถูกบีบบังคับ’ เป็นอาการผิดปกติทางจิต แม้จะหยุดในระยะสั้น แต่เป็นพฤติกรรมเรื้อรัง

นอกจากนี้บัญชีอัพเดตของ ICD-11 ยังลบ Transgender ออกจากรายการความผิดปกติทางจิต และไปไว้ในบทที่ระบุว่า ‘เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ’ แทนอีกด้วยAdvertising