ข่าว

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! 4 มิ.ย.-4 ส.ค. 2562

Published 4 มิ.ย. 2019

By Rabbit Today

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! 4 มิ.ย.-4 ส.ค. 2562

ไข้หวัดใหญ่ถือเป็นโรคระบาดประจำปีนี้ เพราะมีแนวโน้มแพร่ระบาดมากตั้งแต่ 1 ม.ค.-23 พ.ค.2562 ซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วกว่า 159,845 ราย เสียชีวิต 11 ราย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2560-2561 ประมาณ 3-5 เท่า

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้บรรจุวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อฉีดให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ได้แก่

  1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 
  4. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
  7. โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กก. หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก./ตร.ม.

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องรับการฉีดในช่วงรณรงค์เท่านั้น แต่สามารถขอรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

โดยปีนี้ได้มีการอนุมัติให้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านโดส และสามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.-4 ส.ค.2562 Advertising