ข่าว

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

Published 6 มิ.ย. 2019

By Rabbit Today

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

เป็นที่รู้กันดีว่า ปัจจุบันนี้อาหารทุกชนิดมักมีสิ่งปนเปื้อน เช่น สารเคมี ยาฆ่าแมลง และเชื้อโรค แฝงมาเสมอไม่มากก็น้อย 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. พร้อมเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคและตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบแบคทีเรีย (SI-2) เพื่อปรับปรุงด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2562 โดยในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะลงพื้นที่ที่ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม สอบถามได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0-2421-8386

สำหรับเขตมีนบุรี ไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. ก็ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ ‘ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด’ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 7 มิ.ย.62 บริเวณตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ นี้เช่นกัน สอบถามโทร. 0-2914-5834Advertising