ข่าว

อาเซียนเสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2034

Published 24 มิ.ย. 2019

By ภาดนุ

อาเซียนเสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2034

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ผู้นำทั้งหลายสนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี 2034 หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า…รู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 รวมถึงการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่อาเซียนจะร่วมมือกันก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และก้าวไปสู่อนาคต ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’

โดยที่ประชุมสนับสนุนการดำเนินการของไทยในการสร้างความยั่งยืนให้กับอาเซียนทุกมิติ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของผู้นำอาเซียน ที่ได้ร่วมกันรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน สำหรับประเด็นเรื่องความตึงเครียดทางการค้า ที่จะมีการหารือในการประชุม G20 ซึ่งผู้นำประเทศจากอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมด้วย และจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว เพื่อให้สถานการณ์นี้ผ่อนคลายโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนอาเซียนทราบว่า วันนี้ผู้นำทั้งหลายได้สนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือฟีฟ่าเวิลด์คัพ ในปี 2034 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนอาเซียนทุกคนสนับสนุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อให้บรรลุฝันนี้ไปด้วยกันAdvertising