ข่าว

ร่วมแบ่งปันและบอกต่อเรื่องเล่าดีดีของ กทม.

Published 25 มิ.ย. 2019

By Rabbit Today

ร่วมแบ่งปันและบอกต่อเรื่องเล่าดีดีของ กทม.

โครงการ Bangkok Stories เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ คือหนึ่งในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดของชาวกรุงเทพฯ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นให้ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากรุงเทพฯ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ผ่านความสุข แรงบันดาลใจ ทัศนคติ ที่เกิดจากมุมมอง วิธีคิด และการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ

ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารกรุงเทพฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพฯ ภายใต้นโยบาย ‘Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง’ ซึ่งดำเนินการตาม 5 นโยบายทันใจคือ

  1. สะอาด (Clean): บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด
  2. สะดวก (Convenient): เดินทางสะดวก ใช้ชีวิต สะดวก ข้อมูลสะดวก
  3. ปลอดภัย (Community): ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย
  4. คุณภาพชีวิตดี (Care): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
  5. ถีพอเพียง (Common Way Of Living): ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่

ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบเวลา เพื่อกำหนดระยะเวลาการทำงานและการเห็นผลงานอย่างชัดเจนคือ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างรวดเร็วที่สุด และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์

งานเรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ภายใต้แนวคิด Megacity of Learning หรือมหานครแห่งการเรียนรู้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเสวนา Bangkok Say ในหัวข้อ ‘มหานครแห่งการเรียนรู้’ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กิจกรรมอบรมอาชีพ เมนูสายพันธุ์ไทยสไตล์เจแปน ฟรี 50 ท่าน กิจกรรมออกร้านให้บริการทำผมสตรีจากร้านเกศาทรงสวย บริการตัดผมบุรุษจากร้านร่ำรวยบาร์เบอร์ บริการนวดแผนไทยจากร้านสุขแท้ผ่อนคลาย และบริการบะหมี่โบราณจากร้านครัวนครภัณฑ์

งาน Bangkok Stories เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นวันที่ 27 ก.ค. 62 ณ ท่ามหาราช และวันที่ 24 ส.ค. 62 ณ สวนลุมพินีAdvertising