ข่าว

ขั้นตอนขอคลิปภาพจากกล้อง CCTV

Published 10 ก.ค. 2019

By Rabbit Today

ขั้นตอนขอคลิปภาพจากกล้อง CCTV

ทุกวันนี้เราทุกคนเป็นเหมือนดาราจำเป็น เพราะไม่ว่าจะผ่านไปถนนหนทางใดมักมีกล้อง CCTV ติดกระจายอยู่ทุกหนแห่ง แน่นอนว่าข้อดีคือ เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน อย่างน้อยก็ยังพอมีตาสับปะรดคอยสอดส่องและบันทึกภาพเหตุการณ์นั้นไว้

ที่ผ่านมามีกรณีประชาชนโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดีย เล่าประสบการณ์การขอคลิปภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. เพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดี ว่าต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วนำเอกสารมาขอดูภาพจากกล้อง CCTV ที่ศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV โดยต้องระบุหมายเลขเสา และตู้ควบคุมของกล้องตรงจุดนั้นๆ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 

นอกจากดูยุ่งยากแล้ว ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดผู้เสียหายจึงต้องติดต่อขอภาพจากกล้อง CCTV เอง ทั้งที่เป็นหน้าที่ของตำรวจในการติดตามสืบหาพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาดำเนินคดี โดยควรประสานขอภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม. หรือเชื่อมโยงระบบสัญญาณภาพจากกล้อง เนื่องจากเป็นหน่วยราชการเหมือนกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและลดระยะเวลาดำเนินการ  

ประเด็นดังกล่าว กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 53,204 กล้อง แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 15,128 กล้อง มายังสถานีตำรวจนครบาล จำนวน 88 แห่ง และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บกน. 1-9) จำนวน 9 แห่ง ซึ่งเจ้าพนักงานสอบสวนสามารถเรียกดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องติดต่อประสานงานกับกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนกล้องระบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ จำนวน 38,076 กล้อง กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV และศูนย์ควบคุมระบบกล้อง (กทม. 1) จำนวน 13 แห่ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 63

ทั้งนี้ การลดขั้นตอนการขอภาพจากกล้อง CCTV ข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาจมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล ดังนั้น การขอสัญญาณภาพจึงต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานสอบสวนก่อน และโดยปกติเจ้าพนักงานสอบสวนสามารถตรวจสอบข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครได้ทันทีที่สถานีตำรวจนครบาลนั้นๆ แต่หากเป็นกล้องแบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ เจ้าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ซึ่งเดิมกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการแจ้งขอรับภาพได้เพียง 1 แห่ง คือศูนย์ควบคุมระบบกล้อง (กทม. 1) และต่อมาในปี 2560 ได้เปิดให้บริการแจ้งขอรับภาพได้อีกจำนวน 12 แห่ง นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยสามารถโทรศัพท์แจ้งความประสงค์มายังศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV และศูนย์ควบคุมระบบกล้อง (กทม. 1) ทั้ง 13 แห่ง เพื่อแจ้งการขอคัดลอกข้อมูลภาพไว้ก่อนได้ 

และเมื่อได้ข้อมูลภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจะโทรศัพท์แจ้งผลให้มารับข้อมูลภาพ ซึ่งสามารถมารับภาพพร้อมกับการยื่นเอกสารหลักฐานในคราวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม จะได้มีการพัฒนาระบบการขอข้อมูลภาพให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไปAdvertising